Konferencija Lokalne zajednice protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama

000367 Konferencija UNTF 2016

Regionalna konferencija pod nazivom "Lokalne zajednice protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama" održana je 16. decembra 2016. u Vrnjačkoj Banji. Udruženje žena Peščanik organizovalo je ovu konferenciju za institucije i ženske nevladine organizacije koje se bave nasiljem prema ženama, kako bi razmenile prakse i unapredile znanje i saradnju između svih aktera u sprečavanju i borbi protiv protiv nasilja prema ženama.

Konferencija je sadržala 3 panela: Multisektorski pristup u sprečavanju nasilja prema ženama, Specijalizovane usluge za žene sa iskustvom nasilja i Prevencija nasilja prema ženama. Panelistkinje i moderatorke su bile predstavnice ženskih organizacija iz Srbije, Crne gore i Bosne, predstavnice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i Stručne službe Zaštitnika građana. Prisustvovalo je više od 70 učesnica i učesnika.

Donatorke

Ženske mreže

Kancelarija

  • Obilićeva 50/2
    Kruševac, Srbija

Podržite nas

Pratite nas