Proaktivan rad u zajednici

000396 radionice KTK

Od 2016. realizujemo Informativne radionice i susrete sa višestruko diskriminisanim ženama i organizacijama koje zastupaju njihova prava u Rasinskom okrugu. Cilj je da se poveća informisanost ovih žena i organizacija o problemu nasilja prema ženama, njegovim uzrocima i posledicama, kao i kome mogu da se obrate za podršku i kako da ostvare pravo na život bez nasilja.

Do sada smo održale više od dvadeset radionica, naprimer u Stalaću, Blaževu, Vlajkovcima, naselju Vlado Jurić, Vitkovu, za Romkinje u Kruševcu i u Trsteniku, za organizacije koje zastupaju prava osoba sa invaliditetom, naprimer Savez slepih i slabovidih i Dnevni centar za osobe sa invaliditetom, Kruševac, Udruženje roditelja dece sa mentalnim teškoćama u Aleksandrovcu... U septembru tekuće godine smo relizovale radionice za Romkinje u naselju Panjevac, kao i za seoske žene u naseljima Razbojna u opštini Brus i Drenova, opština Trstenik. Ukupan broj učesnica na radionicama tokom protekle i tekuće godine je oko 300. Voditeljke radionica bile su konsultantkinje SOS telefona, kao i aktivistkinje organizacija Romani cikna, Ž kao žena i kao Župa, Kaliopa i Una, a aktivnosti su organizovane u okviru Mreže žena Rasinskog okruga, u saradnji sa pomenutim i neformalnim grupama aktivnih žena u okrugu.

Donatorke

Ženske mreže

Kancelarija

  • Obilićeva 50/2
    Kruševac, Srbija

Podržite nas

Pratite nas