Sastanci sa lokalnim upravama Varvarin i Kruševac

000406 Sastanak sa LU Varvarin

U decembru tekuće godine, Udruženje žena Peščanik u saradnji sa saradnicama u okviru Mreže žena Rasinskog okruga za ženska prava realizovalo je sastanak sa predstavnicima i predstavnicama lokalnih uprava u Varvarinu i u Kruševcu.

U Varvarinu smo, o problemima građanki i stanju ljudskih prava žena razgovarale sa članicama Saveta za rodnu ravnopravnost, koje je predvodila predsednica Saveta Danijela Mišković, odbornicom Ljiljanom Jakovljević i radnicom Opštinske uprave Vesnom Marković. U delu sastanka učestvovala je i zamenica predsednika opštine Varvarin, Violeta Lutovac. U Kruševcu smo se susrele sa predsednikom Saveta za saradnju sa civilnim sektorom Dušanom Todorovićem i radnicom opštinske uprave Jasnom Sebić. Oba susreta održana su na inicijativu Udruženja žena Peščanik.

Cilj pomenutih razgovora bila je razmena informacija o stanju ženskih prava i planovima za unapređenje položaja žena na lokalnom nivou. Tokom razgovora saznale smo da je opština Vravarin započela proces izrade lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost sa posebnim akcentom na pitanje ekonomskog položaja, zdravlje žena i borbu protiv nasilja prema ženama. Složile smo se da je rad na unapređenju ravnopravnosti veoma važan i da opštinske uprave imaju najveću odgovornost za stanje ljudskih prava i položaj žena u okviru jedne lokalne zajednice, kao i da se ovim pitanjim mora posvetiti znatno veća pažnja i aktivnost nego što je to bio slučaj do sada, kako u opštini Varvarin tako i u čitavom okrugu.

Sa predsednikom Saveta za saradnju sa civilnim sektorom Grada Kruševca, Dušanom Todorovićem razgovarale smo o radu Saveta. Napominjemo da je ovo prvi sastanak ovakvog tipa i da Udruženje žena Peščanik iako prva i najiskusnija ženska grupa u okrugu, osnovana 2000. Godine, do nedavno nije imalo informaciju o postojanju Saveta što smo naglasile u razgovoru sa Dušanom Todorovićem. Složili smo se da je potrebno organizovati rad Saveta tako da i nevladine organizacije koje u njemu nemaju svoje predstavnike i predstavnice moraju biti obaveštene o njegovim aktivnostima. Udruženje žena Peščanik smatra da je u rad Saveta neophodno uključiti i predstavnicu za teme rodne ravnopravnosti , odnosno ženskih grupa koje se time bave. Podsećamo javnost da u Kruševcu postoje 3 nevladine organizacije koje su kredibilitet stekle upravo i isključivo baveći se pitanjima položaja žena i ženskim pravima: Romani cikna, Alternativni centar za devojke i Udruženje žena Peščanik.

Sa Dušanom Todorovićem i Jasnom Sebić razgovarale smo i o osnivanju Saveta za bezbednost i njegovoj ulozi u skaldu sa NAP-om 1325. Udruženje žena Peščanik predložilo je da se prilikom imenovanja članica i članova Saveta vodi računa o minimalnoj zastupljenosti manje zastupljenog pola, koja ne bi trebalo da biude manja od 30% u trenutku osnivanja Saveta, a da kasnije taj procenat bude 50 posto žena i 50 posto muškaraca.

Jedan od zaključaka ovog sastanka bio je da Savet za saradnju sa civilnim sektorom treba što pre da napravi registar nevladinih organizacija u Kruševcu, koji će obuhvatiti evidenciju organizacija i informacije o njihovim aktivnostima, ciljevima i ciljnim grupama, kao i da predloži kanale komunikacije sa njima.

Donatorke

Ženske mreže

Kancelarija

  • Obilićeva 50/2
    Kruševac, Srbija

Podržite nas

Pratite nas