Seminar o EU Integracijama 14-16/06/2019, Vrnjačka Banja

 

1

Proteklog vikenda održale smo seminar o EU integracijama u okviru projekta “Pregovori Beograda i Prištine iz ženske perspektive“, koji realizujemo u saradnji sa Mitrovica Women Association for Human Rights, podržanog od strane švedske fondacije Kvinna till Kvinna.

Facilitatori seminara bili su: Bljerim Ahmeti – Pema Solution, stručnjak za proces EU integracija na Kosovu i Bojan Elek – Beogradski centar za bezbednosnu politiku.

Teme seminara bile su:

- Perspektiva proširenja EU i izazovi nakon evropskih izbora i izveštaji o napretku po zemljama

- Politika za proširenje EU: institucije, instrumenti i procedure

- Zajednička spoljna i bezbednosna politika EU i 10 godina EULEX-a

- Otvorena diskusija o odnosima Kosova i Srbije: Briselski dijalog i sveobuhvatni sporazum o normalizaciji odnosa  

- Praćenje napretka na lokalnom nivou i ciklus izveštavanja za EU: saveti i trikovi, najbolje prakse

U okviru seminara, Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra, govorila je o poglavlju 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i rodna ravnopravnost u Srbiji, dok je Marija Anđelković, ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima , govorila o poglavlju 24 (Pravda, sloboda, sigurnost) i žene žrtve u trgovini ljudima.

 

2

3

4

5

6

Donatorke

Ženske mreže

Kancelarija

  • Obilićeva 50/2
    Kruševac, Srbija

Podržite nas

Pratite nas