Prevencija i zaštita od partnerskog i nasilja u porodici

Ovo je projekat koji se realizuje uz pomoć SO Kruševac i Ministarstva za rad i socijalna pitanja.

Projekat Prevencija i zaštita od partnerskog i nasilja u porodici u fokusu ima pitanje nasilja u porodici, što je prioritet broj 3 u lokalnoj Strategiji za socijalnu zaštitu u opštini Kruševac. Projekat podrazumeva podizanje kapaciteta, spremnosti i motivisanosti lokalne zajednice, ali i čitavog okruga, da aktivno doprinosi rešavanju problema nasilja u porodici kroz izgradnju mehanizama i tela za pružanje podrške i zaštite osobama izloženim porodičnom nasilju, kao i preduzimanje odredjenih mera i aktivnosti na povećanju osetljivosti celokupne javnosti na ovaj problem.

Ženski informativno-edukativni centar

Uz podršku švedske mirovne organizacije Kvinna till Kvinna, ovaj projekat realizujemo od 2002. godine.Cilj projekta je povećanje motivisanosti i spremnosti žena u lokalnoj zajednici da aktivno rade na poboljšanju položaja žena i ravnopravnosti polova.

Donatorke

Ženske mreže

Kancelarija

  • Obilićeva 50/2
    Kruševac, Srbija

Podržite nas

Pratite nas