Proaktivan rad u zajednici

000396 radionice KTK

Od 2016. realizujemo Informativne radionice i susrete sa višestruko diskriminisanim ženama i organizacijama koje zastupaju njihova prava u Rasinskom okrugu. Cilj je da se poveća informisanost ovih žena i organizacija o problemu nasilja prema ženama, njegovim uzrocima i posledicama, kao i kome mogu da se obrate za podršku i kako da ostvare pravo na život bez nasilja.

Skrećemo pažnju, podižemo svest!

000395 ulicne akcije

Tokom septembra 2017. Na uličnim akcijama u Brusu i Trsteniku, građanima i građankama delile smo informativni materijal o roblema nasilja prema ženama, podršci koju pružaju SOS servisi i novim zakonskim rešenjima na sprečavanju ovog vida nasilja.Ove akcije realizovane su u okviru projekta Bezbedne od nasilja - informiši, podrži, osnaži! koji podržava UNDP.

Grupe samopomoći

000394 grupe samopomoci

Nakon 2 treninga za osnivanje i rad grupa samopomoći održanih tokom leta tekuće godine, u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom iz Beograda, na kojem su učestvovale konsultantkinje i desetak korisnica SOS telefona, održale smo četiri radionice samopomoći od 12 planiranih do kraja godine, Prva radionica bila je u avgustu, a naredne tri održane su tokom septembra 2017.

Trening za podršku ženama u situaciji nasilja

Udruženje žena P000392 trening o nasilju UNDPeščanik u partnerstvu sa Savetom za rodnu ravnopravnost opštine Ćićevac i u saradnji sa Mrežom žena Rasinskog okruga za ženska prava i organizacijom Romani cikna, organizovalo je, 08.09 – 10.09.2017., bazični trening za članice ženskih grupa Kaliopa iz Brusa, Una iz Ćićevca i neformalne grupe iz Trstenika o SOS podršci za žene koje su preživele nasilje u porodici.

Donatorke

Ženske mreže

Kancelarija

  • Obilićeva 50/2
    Kruševac, Srbija

Podržite nas

Pratite nas