Međunarodna

CEDOW konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena

Konvencija Saveta Evrope o sprčavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Pekinška deklaracija

Pekinška deklaracija (678kb .pdf )

Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou

Donatorke

Ženske mreže

Kancelarija

  • Obilićeva 50/2
    Kruševac, Srbija

Podržite nas

Pratite nas