Mreža žena Rasinskog okruga

000361 Mreza aktivnosti logo

Cilj osnivanja Mreže je povećanje uticaja žena na kreiranje, sprovodjenje i kontrolu sprovodjenja javnih politika u gradovima Rasinskog okruga podnošenjem zajedničkih inicijativa i predloga lokalnim upravama, unapredjenjem saradnje i medjusobne podrške među ženskim grupama i promovisanjem prava žena.

U periodu koji je prethodio osnivanju Mreže, do 2010., Kruševac i Trstenik su bili jedini gradovi u okrugu, koji su imali telo za rodnu ravnopravnost. U međuvremenu je svih 6 gradova osnovalo telo, 4 grada (Kruševac, Varvarin, Trstenik, Brus) su potpisala Evropsku povelju o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnom nivou, (očekujemo da ti uskoro učini i Ćićevac), Brus, Kruševac i Ćićevac su sačinili i usvojili lokalni akcioni plan za unapredjenje rodne ravnopravnosti.

Značajnu pažnju Mreža povećuje samoorganizovanju žena u Rasinskom okrugu. Zahvaljujući Mreži, neformalne grupe žena okupljene oko ideje unapredjenja ženskih prava osnažile su se i osnovale sopstvene organizacije; u periodu od 2010. nastale su prve ženske NVO u Aleksandorvcu (Ž kao žena i kao Župa), Brusu (Kaliopa) i Ćićevcu (Una), koje se bave pitanjima ženskih prava. Mreži su se pridružile i organizacije Romani cikna iz Kruševca i Fond za unapređenje resursa građana/ki iz Trstenika.

Zahvaljujući Mreži, uz SOS telefon koje je 2009. osnovalo UŽ Peščanik, sada postoje i dva nova SOS servisa za žene koje su preživele nasilje u porodici, u NVO Ž kao žena i kao Župa i Romani cikni.

Mreža će nastaviti da inicira, predlaže i zahteva od lokalnih uprava u okrugu, samostalno i / ili u saradnji sa svima kojima su ljudska prava na srcu, vladavinu zakona, jednake mogućnosti za žene i muškarce da ostvaruju prava i koriste svoje potencijale, utiču na društveni razvoj i uživaju korist od društvenog razvoja.

Donatorke

Ženske mreže

Kancelarija

  • Obilićeva 50/2
    Kruševac, Srbija

Podržite nas

Pratite nas