Photo gallery

Sastanak Peščanika i Saveza slepih i slabovidih osoba, avgust 2016. Kruševac