Pregled aktivnosti za 2017

OSNOVNE INFORMACIJE

Ko smo mi i šta hoćemo?

Udruženje žena Peščanik, 2000. je feministička, nevladina organizacija, sa sedištem u Kruševcu, koja se bavi osnaživanjem žena i zagovaranjem za unapređenje njihovog položaja.

 • Organizujemo edukacije i informisanje, podstičemo samoorganizovanje i aktivnosti žena protiv diskriminacije a za bolju zaštitu njihovih prava, za ravnopravnost, za mir.
 • Protestvujemo, zahtevamo, predlažemo i preporučujemo promene.
 • Ukazujemo na, i zalažemo se za iskorenjivanje stereotipa i za eliminisanje nasilja prema ženama i devojčicama.
 • Želimo veću zastupljenost žena na mestima odlučivanja.
 • Želimo promenu medijske slike žene.
 • Hoćemo poštovanje prava žena.
 • Veću brigu društva o zdravlju žena.
 • Bolje uslove za rad žena, jednake plate sa muškarcima, jednake mogućnosti za usavršavanje.
 • Hoćemo poštovanje zakona i odgovornu državu.

Teritorija na kojoj delujemo

UŽ Peščanik deluje na teritoriji Rasinskog okruga i na regionalnom i nacionalnom nivou.

Struktura organizacije

Projektni tim organizacije čine: Maja Konstantinović, Slavica Stanojlović Urošević i Snežana Jakovljević. Na SOS telefonu organizacije radi 10 volonterki. Imamo skupštinu, upravni odbor, zakonsku zastupnicu, dve autorizovane potpisnice.

Članstvo u mrežama

Mreža Žene protiv nasilja; Mreža Žene u crnom; Mreža žena Rasinskog okruga za ženska prava

Kontakt

Telefon / faks +381 37 443 661
www.udruzenjepescanik.org
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

PROGRAMI UDRUŽENJA ŽENA PEŠČANIK

Program javnog zagovaranja

Od osnivanja, UŽ Peščanik zagovara unapređenje položaja žena organizujući aktivnosti usmerene na donosioce odluka, stručnjakinje i stručnjake, ali i najširu javnost. U cilju jačanja uticaja žena na javne politike inicirale smo i osnivačice smo Mreže žena Rasinskog okruga za ženska prava koja okuplja neformalne grupe žena, iz Varvarina i Trstenika i 5 zvanično registrovanih organizacija iz 4 grada: Kaliopa, Brus, Una, Ćićevac, Ž kao žena i kao Župa, Aleksandrovac, Romani cikna i Udruženje žena Peščanik, Kruševac. Tokom 2017. sačinile smo Mapu ženskih prava u okrugu, koja nam omogućava da pratimo promene u lokalnim zajednicama u korist smanjenja diskriminacije prema ženama, unapređenja njihovog položaja i kvaliteta svakodnevnog života.

Program podrške ženama koje su preživele nasilje u porodici

SOS telefon za podršku ženama koje su preživele nasilje u porodici osnovale smo februara 2009. Pružamo emocionalnu, informativnu i pravnu podršku. Sarađujemo sa sličnim servisima u okviru Mreže Žene protiv nasilja[1], kao i sa SOS info centrima u organizacijama Ž kao žena i kao Župa u Aleksandrovcu i Romani cikna u Kruševcu.

Broj SOS telefona Udruženja žena Peščanik: 066 006606             

Radno vreme: Od 10 do 14 h tokom radnih dana, a subotom od 11 do 14 h.

Program izgradnje mira i mirovna politika

UŽ Peščanik je članica Mreže Žene u crnom i učestvuje u aktivnostima na zagovaranju mira, suočavanja sa prošloću i primene tranzicione pravde. Svake godine lokalnim upravama i javnosti u Rasinskom okrugu podnosimo inicijativu za proglašenje 24 maja Danom sećanja na građanske proteste protiv mobilizacije i slanja muškaraca u rat na Kosovu 1999. U avgustu 2017. počele smo realizaciju projekta sa Organizacijom žena Kosovske Mitrovice za ljudska prava u cilju povećanja informisanosti i učešća žena u procesima Evropskih integracija i pregovaranja između Beograda i Prištine.

Program podizanja svesti i smanjenja rodnih stereotipa

Podizanje svesti javnosti o važnosti rodne ravnopravnosti i rad na smanjenju rodnih stereotipa, jedan je od najvažnijih programa rada udruženja. Organizovale smo različite kampanje za zaštitu prava žena, npr UmreŽene Čarapanke, Dosta sam crtala! Primeni zakon! i učestvovale u kampanja drugih organizacija, npr Autonomnog ženskog centra - Potpisujem. Održavamo ulične akcije i druge javne događaje tokom kojih razgovaramo sa građankama i građanima i delimo informativni materijal o ženskim pravima. Redovno informišemo i pozivamo medije da informišu javnost o našem radu i ženskim pravima. Distribuiramo informacije putem facebooka i zvaničnog sajta organizacije www.udruzenjepescanik.org.    

FINANSIRANJE ORGANIZACIJE I PROJEKTI REALIZOVANI TOKOM 2017.

Peščanik je neprofitna, nevladina organizacija koja se finansira putem projekata i donacija.

Ženski informativno edukativni centar, Fondacija Trag (Juni 2015 – Maj 2018)

Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacije i aktivizma u Rasinskom okrugu za javno zagovaranje i podršku ženama koje su preživele nasilje u porodici.

Aktivnosti: Umrežavanje ženskih grupa, edukacija aktivistkinja, rad SOS telefona, prevencija nasilja prema ženama.

Vrednost projekta u 2017: 30 000 dolara

Ustani za one čiji se glas više ne čujeKa efikasnijem utvrđivanju sigurnosnih rizika u cilju sprečavanja femicida[2]Evropska unija (April 2016 – April 2018)

Cilj projekta: Doprinos ostvarivanju prava žena na život i prevencija femicida putem identifikacije sigurnosnih rizika i efikasnijeg postupanja u zaštiti od rodno zasnovanog nasilja.

Aktivnosti: Identifikovanje situacija i ponašanja nasilnika, koja su posebno rizične za žene,

zagovaranje za efikasnije reagovanje institucija na ekstremno nasilje ili pretnju ekstremnim nasiljem prema ženama, osnaživanje žena koje su preživele nasilje.

Vrednost projekta u 2017: Oko 35 000 evra

Žene Rasinskog okruga za život bez nasilja - Fondacija Kvinna till Kvinna (Septembar 2016 Decembar 2017)

Cilj projekta je da doprinese unapređenju zaštite od nasilja prema ženama u Rasinskom okrugu

Aktivnosti: zagovaranje za efikasnije javne politike na lokalnom nivou protiv nasilja prema ženama, pravna podrška za žene koje su preživele nasilje u porodici, grupe samopomoći, razmena informacija sa drugim ženskim grupama.

Vrednost projekta u 2017: oko 50 000, 00 evra

Informiši, podrži, osnaži!, UNDP (Juni – Novembar 2017)

Cilj projekta je doprinos unapređenju podrške ženama koje su preživele nasilje u porodici.

Aktivnosti: Podizanje kapaciteta ženskih grupa za rad sa ženama koje su preživele muško nasilje u porodici, informisanje građanki i građana o problemu nasilja prema ženama.

Vrednost projekta: 5 000, 00 dolara

Pregovori Beograd - Priština iz ženske perspektive, Fondacija Kvinna till Kvinna (Avgust 2017 – Mart 2018)

Cilj: Doprinos većem učešću žena u procesima izgradnje mira na Balkanu

Aktivnosti: Edukacija o procesima Evropskih integracija, javne diskusije o pregovorima Beograda i Prištine i izrada preporuka za pregovaračke timove

Vrednost projekta u 2017: Oko 6 500, 00 evra

HRONOLOŠKI PREGLED POJEDINAČNIH AKTIVNOSTI TOKOM 2017.

JANUAR

 • Izrada godišnjih izveštaja o radu za 2017. Pogledati na www.udruzenjepescanik.org.
 • Izrada Ženskog kalendara sa hronološkim pregledom aktivnosti u 2017. Pogledati na www.udruzenjepescanik.org.
 • 19/01 Sastanak sa ženama u opštini Aleksandrovac, aktivnim u javnom i političkom životu. Ispitivanje stavova o bezbednosnim rizicima za žene.
 • 25/01 Sastanak sa ženama u Kruševcu, aktivnim u javnom i političkom životu. Ispitivanje stavova o bezbednosnim rizicima za žene.

FEBRUAR

 • 17-18/02 Prvi trening za osnivanje i rad grupa samopomoći za konsultantkinje i korisnice usluga SOS telefona. Trenerice Dragana Vujinović i Ana Brkić, Autonomni ženski centar.
 • 20/02 Sastanak sa Biljanom Branković, nezavisnom ekspertkinjom za problem nasilja prema ženama u vezi sa evaluacijom projekta “Lokalne zajednice u Centralnoj Srbiji protiv rodno zasnovanog nasilja”
 • 22-24/02 Učešće predstavnica UŽ Peščanik na seminaru o javnom zagovaranju za implementaciju zakona o suzbijanju nasilja u porodici, Autonomni ženski centar, Beograd
 • 22-25/02 Učešće predstavnica organizacije na regionalnom treningu o javnom zagovaranju u organizaciji Trag Fondacije, Zlatar
 • 26/02/2017 Sastanak sa predsednikom opštine Aleksandrovac, Jugoslavom Stajkovcem. Razgovarano o formiranju Saveta za bezbednost, potpisivanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti. Sastanku prisustvovala i savetnica Jasmina Mijajlović.
 • 28/02/2017 Sastanak sa gradonačelnikom Kruševca Dragijem Nestorovićem, većnikom Goran Jankovićem, pomoćnicom za društvene delatnosti Jelenom Milanović, odbornicom Ljiljanom Đaković i predsednicom Saveta za rodnu ravnopravnost Mirelom Radić. Tema sastanka: osnivanje Saveta za bezbednost, rad Saveta za rodnu ravnopravnost, imenovanje osobe za kontakt sa nevladinim organizacijama, kvota za manje zastupljeni pol u Gradskom veću.

MART

 • 01/03 Sastanak sa predstavnicima/cama Levog Samita; Dogovor o realizaciji sastanka i tribine o prekarnom radu i položaju radnika i radnica uopšte.
 • 05-08/03 Učešće na međunarodnoj konferenciji “Femicid ubistvo žena - sramota zločinca, države i društva”, Beograd. Konferenciju otvorile predstavnice organizatorki, Autonomnog ženskog centra i Udruženja žena Peščanik, Bobana Macanović i Snežana Jakovljević.
 • 08/03 Ulična akcija obeležavanje 8. marta, Dana žena
 • 08/03 Učešće na osmomartovskom maršu u Beogradu
 • 09/03 Sastanak sa predstavnicama Kvinne till Kvinne i Švedske razvojne agencije u Srbiji, razgovor o situaciji u Srbiji i važnosti podrške ženskim organizacijama.
 • 11/03 Završni sastanak partnerki na projektu koji podržava Misija OEBS-a u Srbiji
 • 14/03 Tribina Levog samita Srbije u Kruševcu. Predstavnica UŽ Peščanik govorila na tribini.
 • 16-19/03 Organizovanje radnog sastanka za 32 aktivistkinje i konsultantkinje iz više od 20 specijalizovanih servisa za žene sa iskustvom nasilja u porodici, Vrnjačka banja. Teme: Licenciranje SOS telefona, Danijela Pešić, AŽC, Uloga NVO u zaštiti od nasilja, Biljana Stepanov, CPŽ Kikinda, Trauma informisani pristup u radu sa ženama koje su preživele nasilja, Lepa Mladjenović, Žene u prostituciji, Milica Simić i Džodi Roj.
 • 21/03 Organizovanje okruglog stola o bezbednosti žena u opštini Aleksandrovac
 • Izrada plana javnog zagovaranja za kvote od 30% za manje zastupljeni pol u opštinskim većima
 • 29/03 Radionica za lokalne medije o implementaciji UN Rezolucije 1325. Učestvovalo 16 osoba.

APRIL

 • 6-08/04 Trening za lokalne medije, članice Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija, Lokalpres o izveštavanju o nasilju prema ženama, Vrnjačka Banja. Trenerice Ana Manojlović, RTS 1, Vedrana Lacmanović i Sanja Pavlović, AŽC, Nadežda Budimović, Grad, Mileva Malešić, TV Forum, Slavica Stanojlović Urošević, Maja Konstatinović I Snežana Jakovljević, Peščanik. 26 učesnika/ca.
 • 13/04 Obraćanje Zaštitniku građana da ispita postupanje insitucija u slučaju femicida u Bečeju i Molu kod Ade
 • 18-22/04 Učešće predstavnica UŽ Peščanik na drugom treningu o javnom zagovaranju u organizaciji Trag Fondacije, Bijeljina
 • 20/04 Trening o koordiniranoj akciji za zaštitu žena od nasilja za predstavnike/ce lokalnih uprava i institucija u Brusu i Aleksandrovcu. Trenerice Jeca Nedeljkov i Marija Baruh.
 • 22-23/04 Drugi modul treninga za osnivanje grupa samopomoći, trenerice Dragana Vujović i Ana Brkić.
 • 24-28/04 Predstavnica Peščanika učestvovala na sastanku aktivistkinja Balkana sa zvaničnicima / cama Evropske unije u Briselu, koji je organizovala Kvinna till Kvinna.

MAJ

 • 01-06/05 Studijsko putovanje predstavnice Peščanika u Švedsku, u organizaciji KTK. Tema - Nasilje prema ženama.
 • 08-09/05 Učešće na seminaru o pravima LGBT osoba, Beograd
 • 10/05 Poseta predstavnica OAK Fondacije organizaciji
 • 11-12/05 Rad na strateškom planu UŽ Peščanik za period 2017 – 2020
 • 12-14/05 Sastanak Mreže žena Rasinskog okruga za ženska prava
 • 18/05 Uputile smo inicijativu Gradu Kruševcu za proglašenje Dana sećanja na majske proteste.
 • 20/05 Ulična akcija sećanja na proteste protiv vojne mobilizacije muškaraca, 1999. u Kruševcu, Žene u crnom, svedokinje sa Ženskog suda iz bivše Jugoslavije, Mreža žena RO
 • 24/05 Radionica sa Ksenijom Perišić o postavljanju ličnih granica u cilju sprečavanja sagorevanja
 • 26-28/05 Nastavak rada na izradi strateškog plana organizacije
 • 29/05 Seminar koordinirane akcije za predstavnike /ce institucija u Varvarinu i Ćićevcu
 • 30/05 Učešće na sastanku u Beogradu u organizaciji Programa Ujedinjenih nacija za razvoj radi dogovora o implementaciji projekta „Bezbedna od nasilja - Informiši, Podrži, Osnaži!“

JUNI

 • 01-03/06 Seminar o izveštavanju o rodno zasnovanom nasilju za 16 novinara i novinarki iz Centralne Srbije, Vrnjačka Banja
 • 01-03/06 Učešće predstavnice organizacije na sastanku posvećenom strateškom planiranju Mreže Žene protiv nasilja
 • 07/06 Događaj prikupljanja sredstava za osnivanje fonda za žene žrtve nasilja u porodici, kafe Kruška, učestvovalo oko 100 osoba, uključujući i predstavnice TRAG Fondacije
 • 12-16/06 Učešće predstavnica organizacije na treningu o digitalnoj bezbednosti, Zlatibor
 • 28/06 Obraćanje Zaštitniku građana da ispita postupanje institucija u slučaju femicida u selu Bradarac kod Aleksinca
 • 30/06 Trening za 25 predstavnica/ka institucija iz Kruševca i Trstenika o nasilju prema ženama

JULI

 • 13/07 Prva radionica za grupe samopomoći
 • 14/07 Sastanak sa predsednikom opštine Ćićevac, Zlatanom Krkićem i njegovim zamenikom Zvezdanom Babićem, odbornicom Snežanom Marković, načelnicom odeljenja opštih poslova Marinom Lukić i predsednicom Saveta za rodnu ravnopravnost Ljubicom Avramović. Razmena informacija o stanju ženskih prava u opštini i okrugu.
 • 16-29/07 Razmena sa aktivistkinjama Hrvatske i Bosne i odmor na ostrvu Brač, u kući „Seka“
 • 18/07 Protest protiv femicida u Kruševcu

AVGUST

 • 04-06/08 Učešće na Festivalu ženskog prijateljstva u Tutinu, u organizaciji NVO Impuls
 • 11-13/08 Susret sa Organizacijom žena Mitrovice za ljudska prava u Kosovskoj Mitrovici
 • 26/08 Sastanak Mreže 1325, Vrnjačka Banja

SEPTEMBAR

 • 04/09 Radionica samopomoći za korisnice SOS usluga
 • 05/09 Radionica sa Ksenijom Perišić za aktivistkinje o komunikaciji i razrešavanju konflikta
 • 06/09 Sastanak sa zamenikom predsednika opštine Brus Aranđelom Stojkovićem i sekretarkom opštine Milicom Mihajlović. Razgovarale smo o položaju žena u opštini Brus.
 • 07/09 Učešće na strateškom planiranju Mreže žena Kosova, Priština, sa predstavnicom KTK
 • 07-11/09 Učešće na feminističkom festivalu Pičvajz u Sarajevu
 • 08-10/09 Trening o radu sa ženama koje su preživele nasilje u porodici za organizacije Una i Kaliopa i zainteresovane žene iz okruga
 • 08-12/09 Učešće na konferenciji u organizaciji Fondacije Trag u Sarajevu
 • 14-16/09 Učešće na prezentaciji rezultata istraživanja Trag Fondacije o ženskim mrežama, Beograd
 • 14-16/09 Redovni sastanak Mreže žena u crnom, Vrnjačka Banja, identiteti, aktivizam, izbeglička kriza, razmena informacija, planovi…
 • 18 – 22/09 Studijska poseta Beču sa fokusom na rodno zasnovano nasilje prema ženama u organizaciji Fondacije Kvinna till Kvinna, u okviru regionalnog programa: Jačanje ženskih prava, učešća i uticaja žena na Zapadnom Balkanu”, koji realizuje pomenuta Fondacija.
 • 19-20/09 Na poziv organizacije “Ruka ruci” održale smo trening o radu sa ženama koje su preživele nasilje za ženske grupe na Kosovu u Štrpcu.
 • 20/09 Intervju za Trag Fondaciju o umrežavanju
 • 21/09 Ulična akcija obeležavanja Svetskog dana mira u Kruševcu
 • 22/09 Radionica grupe samopomoći za korisnice SOS podrške
 • 26/09 Radionica sa Ksenijom Perišić za aktivistkinje o unutrašnjim zastojima
 • 27/09 Radionica o nasilju prema ženama za 27 žena u selu u Razbojna, opština Brus
 • 28/09 Radionica o nasilju prema ženama za 18 žena u Pojatu, opština Ćićevac
 • 29/09 Radionica o nasilju prema ženama za 22 žene u Odžacima, opština Trstenik
 • 29/09 Radionica grupe samopomoći za korisnice usluga SOS telefona
 • 30/09 Radionica o nasilju prema ženama za 17 žena u Ćićevcu

OKTOBAR

 • 01-06 Studijski boravak dve predstavnice organizacije u Švedskoj; tema digitalno nasilje
 • 01-04 Studijski boravak predstavnice organizacije u Švedskoj; angažovanje muškaraca za rodnu ravnopravnost
 • 06-13/10 Učešće na treningu za mlade žene o asertivnoj komunikaciji u Grockoj
 • 13-15 Seminar u Kosovskoj Mitrovici, u organizaciji Udruženja žena Mitrovice za ljudska prava i susret sa Editom Tahiri, bivšom šefocom pregovaračkog tima Kosova
 • 20-22 Supervizijska radionica sa Snježanom Mrše za konsultantkinje na SOS telefonu
 • 25/10 Seminar o izradi propisa na lokalnom nivou
 • 30/10-03/11 Učešće dve predstavnice organizacije na WAVE Konferenciji, Budimpešta

NOVEMBAR       

 • 01/11 Učešče predstavnica organizacije na radionici o medijima civilnog društva, Kraljevo
 • 7-9/11 Sastanak Mreže žena Rasinskog okruga za ženska prava, Vrnjačka Banja
 • 08/11 Radionica Grupe samopomoći za korisnice SOS podrške
 • 13/11 Radionica o nasilju prema ženama za 20 žena u selu Gari
 • 17-19/11 Javna diskusija i seminar o evropskim integracijama, Kruševac i Vrnjačka Banja u okviru projekta „Pregovori - Beograd Priština iz ženske perspektive“. Izveštaj Koalicije Preugovor o akcionim planovima za poglavlje 23 i 24. Projekcija filmova Kismet („Sudbina“) i „Albanke su naše sestre“
 • 22/11 Učešće na sastanku Mreže žena RO za ženska prava, Brus, u organizaciji UŽ Kaliopa
 • 23/11 Radionica grupe samopomoći za korisnice SOS usluga
 • 28/11 Radionica o nasilju prema ženama za 17 žena u selu Mačkovac
 • 29/11 Nastup predstavnice organizacije u emisiji „Eto tako stoje stvari“, RTS
 • 29/11 Radionica grupe samopomoći za korisnice SOS podrške

DECEMBAR

 • 01-03/12 Sastanak 27 aktivistkinja i konsultantkinja SOS servisa, Vrnjačka Banja
 • 05/12 Sastanak sa lokalnom upravom Varvarin, zamenicom predsednika opštine Violetom Lutovac, predsednicom Komisije za rodnu ravnopravnost Danijelom Mišković i članicama Komisije, odbornicom Ljiljanom Jakovljević i službenicom SO Varvarin Vesnom Marković. Razgovarale smo o stanju ženskih prava u Varvarinu i Rasinskom okrugu.
 • 06/12 Radionica grupe samopomoći za korisnice SOS usluga
 • 08-10/12 Učešće na sastanku Mreže Žene u crnom, Radmilovac
 • 11/12 Radionica grupe samopomoći za korisnice SOS usluga
 • 14-16/12 Organizovanje seminara o izveštavanju o nasilju prema ženama za novinare i novinarke u Vojvodini, Fruška gora. 13 učesnica i učesnika.
 • 20/12 Učešće na javnoj diskusiji o pregovorima Beograda i Prištine u Kosovskoj Mitrovici
 • 21/12 Radionica sa Nadeždom Kostić za aktivistkinje o strategijama brige o sebi
 • 23/12 Radionica sa Ljiljanom Simić za aktivistkinje organizacije o stresu
 • 26/12 Radionica sa Tanjom Pavlović, indvidualni rad sa aktivistkinjama
 • 26 i 27/12 Učešće na sastanku Mreže Žene protiv nasilja, o SOS telefonu i decentralizaciji.
 • 27/12 Proslava Nove godine

[1] Koalicija 27 ženskih specijalizovanih servisa koje pružaju podršku ženama koje su preživele nasilje u porodici i zagovaraju promene društvenog konteksta u cilju eliminisanja nasilja prema ženama.

[2] Femicid je ubistvo žena, devojčica, čak i nerođenih beba ženskog pola samo zato što su žene.

Kancelarija

 • Obilićeva 50/2
  Kruševac, Srbija

Podržite nas

Pratite nas