Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

15 godina rada SOS telefona Udruženja žena Peščanik

3. februara 2024.

Drugog februara 2009. osnovan je SOS telefon Udruženja žena Peščanik za žene sa iskustvom porodičnog i partnerskog nasilja. Ovom za ženska prava na teritoriji Rasinskog okruga revolucionarnom događaju prethodila je edukacija 20 na konkursu izabranih žena u Kruševcu za rad na SOS telefonu, koju su sprovele konsultantkinje najstarijeg SOS telefona u zemlji, Autonomnog ženskog centra, 2008.

SOS telefon UŽ Peščanik za žene sa iskustvom nasilja u porodici i u partnerskim odnosima osnovan je zahvaljujući sredstvima tadašnjeg ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Republike Srbije i lokalne samouprave. Vrlo brzo, nakon samo 3 godine, država je obustavila, bez obrazloženja, finansiranje SOS telefona tako da je konsultantski tim tokom narednih nekoliko godina radio volonterski bez nadoknade. Poslednjih desetak godina, SOS telefon u Kruševcu radi zahvaljujući institucionalnoj podršci koju Udruženje žena Pešanik dobija od OAK Fondacije, koju u Srbiji administrira Fondacija TRAG.

Do sada se putem SOS telefona, Udruženju žena Peščanik za podršku obratilo blizu 1000 žena. U istom periodu, udruženje je realizovalo najmanje 20 treninga i isto toliko javnih događaja za predstavnike i predstavnice institucija i nevladinih organizacija i građane i građanke o postupanju u slučajevima nasilja prema ženama. Rad na podizanju svesti u zajednici o društvenoj uslovljenosti nasilja prema ženama, zakonodavnom okviru za sprečavanje i kažnjavanje ovog zločina, dostupnosti i vrstama podrške u slučaju nasilja predstavlja važan deo aktivnosti Udruženja žena Peščanik. Putem radionica koje smo organizovale u prethodnom periodu stigle smo do najmanje još 1000 žena uključujuči i žene koje su izložene višestrukoj rodno zasnovanoj diskriminaciji i nasilju, naprimer žene koje žive u seoskim sredinama, žene romske nacionalnosti, žene sa invaliditetom.

SOS telefon UŽ Peščanik radi svakog radnog dana od 12 do 18 časova, a subotom od 11 do 15 časova. Osam konsultantkinja klijentkinjama pruža informativno, socio-emocionalnu i pravnu podršku.

UŽ Peščanik je članica Mreže Žene protiv nasilja Srbije i Mreže žena Evrope protiv nasilja.

Imajući u vidu da je tokom 2023 najmanje 27 žena ubijeno u kontekstu porodično partnerskog nasilja, Udruženja žena Peščanik poziva zvaničnike i zvaničnice da pitanju nasilja prema ženama posvete dužnu pažnju u skladu sa zahtevima Istanbulske konvencije, da prepoznaju važnost prevencije i uvedu temu rodnu ravnopravnosti, nenasilnog ponašanja i odnosa u obrazovne programe i podrže, finansijski i na svaki drugi način, specijalizovane servise za podršku ženama i devojčicama sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja.

SOS telefon, 066 006 606, dostupan je svakog radnog danas od 12 do 18h i subotom od 11 do 15h.

 

Scroll