Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruenje ena Pecanik

O nama

Udruženje žena Peščanik je ženska nevladina organizacija osnovana početkom 2000-godine u Kruševcu, koja se bavi osnaživanjem žena i zagovaranjem rodne ravnopravnosti. Vizija organizacije je društvo u kojem žene i muškarci imaju jednake mogućnosti.

Peščanik već više od 2 decenije sarađuje sa Fondacijom za mir i rodnu ravnopravnost – Kvinna till Kvinna, na organizovanju i povezivanju žena u Rasinskom okrugu i pitanjima pomirenja u regionu.

U periodu od 2003 do 2009., kao partnerke Norveškoj narodnoj pomoći u realizaciji programa Žene to mogu implamentirale smo projekat rodne senzibilizacije novinarki „Žene to mogu u medijima“. 2006. učestvovale smo u izradi Nacionalne strategije za unapređenje položaja žena, radna grupa medijsko predstavljanje žena, a 2007. u izradi lokalne Strategije za transformaciju socijalne zaštite, radna grupa za borbu protiv nasilja u porodici.

Peščanik je deo Mreže žena u crnom i Mreže žena protiv nasilja prema ženama.

Od 2008 do 2011., Peščanik je realizovao projekat zaštite žena od nasilja u porodici u okviru kojeg je osnovan prvi SOS telefon i Pravno savetovalište za zlostavljene žene i decu ikada na području Rasinskog okruga. Projekat je finansiran sredstvima Ministarstva za rad i socijalnu politiku i lokalne samouprave, potom sredstvima Ministarstva državne uprave i Grada Kruševca da bi, najzad, za finansiranje bila odgovorna samo lokalna samouprava. Kako ona nije bila u stanju da ispuni finanijske obaveze prema radu SOS telefona i Pravnog savetovališta, preuzete ugovorom za 2011. godinu, servisi su prestali da rade 31. decembra 2011. Nakon toga, Peščanik je organizovao pružanje podrške ženama žrtvama nasilja u prostorijama udruženja tokom vikenda koju volonterski pružaju konsultantkinje koje su radile na SOS telefonu. Peščanik je, istovremeno, nastavio da i na druge načine podržava žene u situaciji nasilja, samostalno ili u okviru Mreže žena protiv nasilja.

Važan deo rada Udruženja žena Peščanik predstavljaju i aktivnosti na osnaživanju mladih žena. Nakon edukacije, 2005., sprovedene u saradnji sa Ženskom alternativom iz Sombora za 16 devojaka, po 8 iz svakog grada, u Kruševcu su kontinuirano realizovane radionice za učenice srednjih škola o rodnoj ravnopravnosti, asertivnosti, nasilju u partnerskim vezama. 2011. godine, Peščanik je osnovao vršnjačku edukacija mladih žena o ženskim pravima. Od tada do kraja 2012. godine realizovano je oko 50 radionica za devojke u školama u okrugu.

Članice Peščanika učestvovale su u brojnim aktivnostima u regionu i u svetu kao aktivistkinje, trenerice i ekspertkinje za pitanja ženskih prava.

Scroll