Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Intersektorsko nasilje: Prepoznaj i pruži podršku

21. marta 2024.

Tokom 15 godina rada, od 2009. do danas, blizu 1000 građanki sa iskustvom porodičnog i / ili partnerskog nasilja obratilo se SOS telefonu UŽ Peščanik i dobilo određenu podršku. Iskustva SOS konsultantkinja pokazuju da i pored zakona i prava na zaštitu i medijske pažnje koja se posvećuje pitanju nasilja, mnoge žene koje su doživele nasilje i dalje nisu dovoljno informisane o dostupnim vidovima podrške i zaštite. Neretko, čak i kada imaju informacije, nisu podržane od okruženja i institucija da zatraže pomoć.

Posledice neprijavljivanja, ali i neadekvatnog odgovora zajednice na nasilja prema ženama su brojne. Na ličnom planu, to su ponavljanje i pojava težih oblika nasilja što dodatno slabi resurse žene za odbranu, narušava njeno mentalno i fizičko zdravlje i smanjuje kapacitete za obavljanje posla i svakodnevnih obaveza. Nasilje nad ženama znači manjak vladavine zakona i demokratije i dalju diskriminaciju žena.

Projekat “Intersektorsko nasilje: prepoznaj i pruži podršku”, koji Udruženje žena Peščanik realizuje uz podršku Rekonstrukcije Ženski fond, Beograd, namenjen je ženama koje žive u seoskim sredinama, Romkinjama, ženama sa invaliditetom i drugim ženama koje imaju iskustvo takozvane ukrštajuće ili diskriminacije po više osnova. Tokom života, sve ove žene susreću se sa brojnim teško savladivim preprekama u ostvarivanju svojih prava. Na primer, jezičkim i nacionalnim (Romkinje), fizičkim (žene sa invaliditetom, sve žene koje se teško kreću, imaju problem sa vidom, sluhom, govorom), teritorijalnim (žene koje žive u udaljenim seoskim naseljima), ekonomskim (nezaposlenost, nesigurnost posla, žene koje proizvode hranu i odeću, naprimer i prodaju samostalno svoje proizvode na tržištu). Reč je, kao što vidimo, o ženama sa povećanim rizikom od svih oblika diskriminacije, uključujući i rodno zasnovano nasilje.

Imajući u vidu važnost prostora za susrete i razmenu informacija i iskustava među ženama, Udruženje žena Peščanik relizovaće krajem marta tekuće godine dvodnevni trening o rodno zasnovanom nasilju za saradnice u seoskim sredinama, kao i 5 radionica za žene u seoskim naseljima, žene sa invaliditetom i Romkinje. Cilj pomenutih aktivnosti je podsticanje ženskog samoorganizovanja za prepoznavanje i odgovor na rodno zasnovano nasilje i njegove posledice.

 

15 godina rada SOS telefona UŽ Peščanik – 066 006 606

Verujem Ti!

 

 

Scroll