Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Apel za uključivanje žena u dijalog Beograda i Prištine

18. marta 2023.

Učesnicima razgovora o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova

 

 1. mart 2023

Ohrid, Severna Makedonija

Mi, aktivistinje ženskih prava iz organizacija civilnog društva u Rasinskom okrugu, Srbija i Mitrovačkom regionu, Kosovo, trenutno boravimo u Ohridu, u okviru agende „Žene za mir i sigurnost – Ka uspostavljanju dobrosusedskih odnosa između Kosova i Srbije. Stoga, podsećamo učesnike dijaloga između Beograda i Prištine i javnost obe strane da Rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1325 nalaže uključivanje žena u mirovne i pregovaračke procese. I Kosovo i Srbija su se obavezale se na njeno poštovanje i sprovođenje.

Takođe, podsećamo učesnike dijaloga i javnost da su žene, iako u ratovima na Balkanu nisu učestvovale niti o njima odlučivale, pretrpele najteže posledice sukoba devedesetih, različite oblike nasilja, proterivanje iz svojih domova, oduzimanje resursa, brigu za najbliže srodnike, koji su se nalazili na frontu.

Mirovni procesi podrazumevaju učešće i uzimanje u obzir različitih iskustava i prioriteta u društvu. Uključivanje žena u dijalog donelo bi nove perspektive bez kojih nema  stabilnog i održivog mira.  Bez stabilnosti i održivog mira nema demokratije, rodne ravnopravnosti niti unapređenja kvaliteta života građana i građanki na ovim prostorima.

Zato, podržavajući prethodne slične inicijative ženskih i drugih organizacija civilnog društva Srbije i Kosova, pozivamo sve aktere razgovora u Ohridu i dijaloga između Beograda i Prištine da omoguće ravnopravno i vidljivo učešće žena u pregovaračkom procesu. Takođe tražimo da prilikom aktuelnih i svih budućih pregovora i dogovora imaju u vidu koncept humane bezbednosti i rukovode se iskuljučivo interesima mira i stabilnosti i dobrobiti svih građanki i građana.

Potpisnice:

 1. MWAHR
 2. Udruženje Žena Peščanik
 3. Vetone Veliu
 4. Snežana Jakovljević
 5. Nadežda Kostić
 6. Nafije Rexha
 7. Verica Gašić
 8. Qefsere Dauti Uka
 9. Irena Petrović
 10. Arbenita Aruqi
 11. Remzije Zekolli
 12. Vesna Milosavljević
 13. Lorida Sadiku
 14. Dźeneta Ciljević
 15. Dušanka Milić
 16. Cveta Radovanović
 17. Udruženje Ž kao žena i kao Župa
 18. Milkana Pavlović
 19. Ivana Arandjelović
 20. Gordana Lazović
 21. Olgica Jovanović
 22. Yllka Soba
 23. Zorana Antonijević
 24. Maja Konstantinović
 25. Dušica Malićanin
 26. Donjetë Latifi

 

 

To participants in talks on normalization and relations between Serbia and Kosovo

March 18, 2023

Ohrid, North Macedonia

We, the activists of women’s rights from the civil society organizations in the area of Rasina, Serbia and the region of Mitrovica, Kosovo, are currently located in Ohrid, within the framework of the agenda „Women for Peace and Security – Towards good Neighborly Relations between Serbia and Kosovo.”

Therefore, we remind the participants of the dialogue between Belgrade and Pristina and the public of both sides that Resolution 1325 of the United Nations Security Council mandates the inclusion of women in peace and negotiation processes. Both Kosovo and Serbia have pledged to respect and implement it.

Also, we remind the participants of the dialogue and public that although women did not take part in the war in the Balkans and did not make a decision on them, they suffered the most serious consequences of the conflicts of the nineties, various forms of violence, expulsion from their homes, deprivation of resources and care for their relatives who were at the front.

Peace processes mean participation and consideration of different experiences and priorities in society. Including women in the dialogue would bring new perspectives without which there is no sustainable peace. Without stability and sustainable peace, there is no democracy, gender equality or improvement of the quality of life of citizens in these areas.

Therefore, supporting the previous similar initiatives of women and other civil society organizations of Serbia and Kosovo, we invite all the actors of the talks in Ohrid and the dialogue between Belgrade and Pristina to enable the equal and visible participation of women in the negotiation process. We also request that during current and future negotiations and agreements, they take into account the concept of human security and be guided exclusively by the interests of peace and stability and the well-being of all citizens.

 

Scroll