Obilićeva 50/2, 37000 Kruševac, Srbija

+381 37 443 661

Udruženje žena Pešcanik

Dobrobit i bezbednost žena u Srbiji – Zaštita od nasilja u porodici

10. decembra 2019.

U okviru 16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama, na Međunarodni dan ljudskih prava, održale smo okrugli sto na kome su predstavljenji rezultati Misije OSCE u Srbiji o dobrobiti i bezbednosti žena (Zorana Antonijević, savetnica za rodnu ravnopravnost Misije OSCE u Srbiji).

Viša tužilačka saradnica u Osnovnom javnom tužilaštvu Kruševac, Marijana Ćirković, govorila je o radu grupe za koordinaciju i saradnju na sprečavanju nasilja u porodici u Kruševcu.

Javnu diskusiju organizovale smo u okviru saradnje sa Autonomnim ženskim centrom, projekat: „Ženska dimenzija pristupanja Evropskoj uniji – Ljudska prava žena u dokumentima i procesima pristupanja Evropskoj Uniji“.

 

 

 

Scroll