Obilićeva 50/2, 37000 Kruševac, Srbija

+381 37 443 661

Udruženje žena Pešcanik

Informacija o radu SOS podrške Udruženja žena Peščanik za žene sa iskustvom nasilja u porodici

2. decembra 2019.

Od početka 2019. godine, od Udruženja žena Peščanik podršku je putem SOS telefona zatražilo 55 žena sa iskustvom nasilja u porodici.

Ukupan broj poziva u istom periodu bio je 172, što znači da su određene korisnice zvale više puta, dok je broj individualnih razgovora sa njima u prostoru servisa bio 120.

Broj pruženih usluga bio je najmanje 3 puta veći od broja žena, s obzirom da se jednoj ženi pružaju najmanje tri različite usluge.

Inače, od osnivanja 2009. godine, SOS telefonu Udruženja žena Peščanik se za informativnu, emocionalnu i pravnu podršku obratilo više od 700 građanki.

Osim direktne podrške ženama u situaciji nasilja, Udruženje žena Peščanik radi i na prevenciji nasilja u porodici putem distribucije informativnog materijala, organizovanjem javnih uličnih akcija i događaja, kao i radionica i sastanaka sa ženama.

U saradnji sa drugim ženskim grupama u okviru Mreže Žene protiv nasilja, Pešanik se zalaže i zagovara unapređenje zaštite žena od nasilja u porodici putem iniciranja saradnje sa drugim pružaocima usluga, organizovanjem javnih diskusija, tribina, okruglih stolova i kampanja.

Scroll