Obilićeva 50/2, 37000 Kruševac, Srbija

+381 37 443 661

Udruženje žena Pešcanik

Međunarodni dan braniteljki ženskih ljudskih prava

29. novembra 2019.

Podržimo jedna drugu. Solidarnost među ženama je važna

29. novembar – Međunarodni dan braniteljki ženskih prava proglašen rezolucijom Ujedinjenih nacija decembra 2013. https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/181

Napadi na braniteljke ženskih ljudskih prava

– Zastrašivanje i nasilni napadi na civilno društvo od verskih konzervativaca ili krajnje desnice.

– U konzervativnim zemljama su česti napadi na LGBTQI populaciju i aktivistkinje koje brane pravo na abortus.

– Aktivistkinje i aktivisti koji govore o zločinima, koje je počinio njihov narod u sukobima  ili oni koji stupaju u kontakt s aktivistima s druge strane sukoba, na meti su desničarskih grupa.

– Kada ne raguje na napade na aktivistkinje i aktiviste ženskih prava, država im zapravo daje legitimitet.

– Smanjivanje prostora za online aktivizam zbog represije i zastrašivanja kroz ucene, klevete, uznemiravanje i uhođenje – koje vrše i državni i nedržavni akteri.

(Izvor: https://kvinnatillkvinna.org/wp-content/uploads/2018/11/Gus%CC%8Cenje-Pokreta-.pdf)

 

Napadi na aktivistkinje u Srbiji:

– Javna osuda, razvlačenje po tabloidima, uvrede, ozbiljne pretnje po bezbednost i poziv na linč protiv aktivistkinje zbog akcije kačenja kecelja sa feminističkim porukama na spomenicima istaknutih muškaraca, u Beogradu

– Aktivistkinja koja se zalaže za ljudska i LGBT prava doživela je napad nakon marša povodom 8. marta

– Napad na aktivistkinje Impuls Tutin

– Napad na aktivistkinju inicijative Ne davimo Beograd, na dodeli BeFem priznanja za doprinos feminizmu 2018.

– U poslednje 4 godine počinjeno 13 napada na aktivistkinje i aktiviste Žena u crnom

– Jula 2019. napad na aktivistkinje zbog protesta ispred ambasade Rusije u Beogradu, povodom ubistva LGBT i aktivistkinje za ljudska prava Jelene Grigorijeve

– Nazivanje aktivistkinja stranim plaćenicama, špijunkama, neprijateljicama društva

–  Nedostupnost javnih prostora za održavanje događaja

– Minimiziranje uloge ženskih specijalizovanih servisa za podršku ženama sa iskustvom nasilja u porodici od strane državnih institucija

Scroll