Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

„Nasilje u porodici i partnerskim odnosima prema ženama iz višestruko marginalizovanih grupa“

11. septembra 2019.

Tokom trećeg kvartala realizacije projekta „Sa seoskim ženama, za sve žene“ koji finansijski podržava Agencija Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost (UN Women), organizovale smo tri obuke za predstavnice i predstavnike institucija i organizacija civilnog društva „Nasilje u porodici i partnerskim odnosima prema ženama iz višestruko marginalizovanih grupa“.

Seminari su organizovani u tri grada: Aleksandrovcu, Varvarinu (Rasinski okrug) i Leskovcu (Jablanički okrug). Trenerice na sva tri seminara bile su Nataša Jovanović i Danijela Pešić, aktivisktinje i ekspertkinje u oblasti nasilja nad ženama.

 

Prva obuka održana je 21. Avgusta u Varvarvatinu, za predstavnike relevantnih institucija i organizacija civilnog društva iz Varvarina i Ćićevca. Druga obuka je realizovana u saradnji sa lokalnom organizacijom Ž kao žena i kao Župa u Aleksandrovcu, za predstavnike institucija iz Aleksandrovca, Brusa i Trstenika, kao i za organizacije iz ta tri grada Poslednja obuka u ovom kvartalu održana je u Leskovcu 10. septembra, uz podršku partnerske organizacije Žene za mir.

 

Obuku je ukupno prošlo 57 učesnica i učesnika.

 

Ciljevi obuke su:

  • Podizanje svesti o nasilju u porodici prema marginalizovanim društvenim grupama sa fokusom na žene sa sela, Romkinje i žene sa invaliditetom i osvešćivanje predrasuda koje prate rad sa ovim ciljnim grupama;
  • Mapiranje specifičnih oblika nasilja sa kojima se susreću ove ciljne grupe;
  • Mapiranje specifičnih rizika koji prate ove ciljne grupe i izazova u postupanju institucija i radu sa marginalizovanim grupama žena.

 

Pored osnovnih ciljeva, obuka je imala dodatni cilj – da se prepoznaju posebno senzibilisane učesnice za rad sa marginalizovanim grupama koje će biti pozvane da učestvuju na treningu za trenere u ovoj oblasti.

 

Obuka je osmišljena kao kombinacija teorijskog i praktičnog rada u malim grupama, uz povratnu informaciju učesnicama i diskusiju u plenumu i sadržala je tri modula usmerena na:

  1. Specifičnosti oblika nasilja prema prema ženama na selu, Romkinjama i ženama sa invaliditetom;
  2. Predrasude prema ženama na selu, Romkinjama i ženama sa invaliditetom;
  3. Procena rizika i planiranje mera za zaštitu od nasilja u porodici i partnerskom odnosu za žene žrtve nasilja iz marginalizovanih društvenih grupa.

 

Scroll