Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Ne zaboravljamo našu istoriju, gradimo bolju budućnost!

30. novembra 2022.

Žene protiv nasilja – saopštenje za javnost

Pre 20 godina izmenama Krivičnog zakonika porodično nasilje je postalo krivično delo. Ovo je istorijski datum viševekovne ženske borbe koju danas nastavljamo, i prekretnica u razumevanju porodičnog nasilja u društvu.

Zahvaljujući ovom zakonu, porodično nasilje više nije bilo privatna stvar već gorući društveni problem. Žene koje trpe nasilje su od tada mogle da očekuju zaštitu države i društva.

U prethodnih dvadeset godina, usledile su i druge izmene u zakonodavstvu: Porodični zakon prvi put uvodi mere zaštite od nasilja u porodici,  Krivični zakonik od 2005. predviđa strože kazne za seksualne delikte, od 2009. godine Krivični zakonik prepoznaje zabranu približavanja i komunikacije sa žrtvom, usvojen je Zakon o sprečavanju nasilja u porodici iz 2016. godine, a krivična dela proganjanje i polno uznemiravanje stupili su na snagu 2017. godine.

Definisanje nasilja u porodici kao krivičnog dela rezultat je istrajne i zajedničke borbe žena u politici, aktivizmu, akademiji, i drugim poljima delovanja. Promena zakona rezultat je decenijskog rada ženskih organizacija na SOS telefonima u pružanju besplatne psihološke i pravne podrške ženama žrtvama nasilja, a koji država ni danas ne prepoznaje.

Dosta se toga promenilo od 2002. godine, o nasilju prema ženama se sve više govori i izveštava u medijima, svest ljudi se menja. Država kroz zakone prepoznaje nasilje u porodici, ali je važno da institucije i društvo prepoznaju ovaj problem kroz prevenciju, obrazovanje i pravovremeno reagovanje.

Ženske organizacije i aktivistkinje u okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ javnosti skreću pažnju na ovaj važan istorijski datum, i, kao i pre 20 godina, ističu da je borba protiv rodno zasnovanog nasilja i dalje u fokusu ženskog pokreta u Srbiji. Podsećamo da je feministička politika neophodna za bolju budućnost celog društva.

 

Scroll