Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

O bezbednosti u Kruševcu i regionu

19. avgusta 2022.

Na inicijativu Udruženja žena Peščanik, nedavno je održan sastanak sa predstavnicima Grada Kruševca zaduženim za pitanja bezbednosti, izbeglih osoba i odnosa sa nevladinim roganizacijama.

Tema razgovora bio je status izbeglica iz Ukrajine, koje su smeštene u Kruševcu, bezbednosna situacija u gradu i u regionu.

Rečeno nam je da trenutno u Kruševcu boravi 5 žena i troje dece iz Ukrajine, a da je do nedavno ukupan broj izbeglih žena i dece bio 12. (4 se, dakle, vratilo u Ukrajinu). Svi su smešteni u privatnim kućama, jedna devojčica je pošla u školu, a jedna žena je zbrinuta u zdravstvenom centru i prima redovnu terapiju. Grad Kruševac je do sada izbeglim osobama pružio pomoć u hrani, lekovima, zdravstvenoj nezi, prilikom upisa devojčice u školu.

Na sastanku se razgovaralo o mogućnostima saradnje i zajedničkih akcija u vezi sa na pitanjem humane bezbednosti i Rezolucijom 1325. Složili smo se o važnosti uključivanja žena u savete za bezbednost i njihovog aktivnog uključivanja u osmišljavanje, donošenje i sprovođenje mera zaštite u kriznim situacijama. (Savet za bezbednost Grada Kruševca, osnovan je 2016, ali prema rečima sagovornika, nije baš aktivan). Prioriteti žena i muškaraca u krizama su različiti i strateški planovi i dokumenta moraju imati rodnu dimenziju.

Predstavnice UŽ Peščanik su sagovornicima predstavile projekat Žene za mir i sigurnost, koji organizacija realizuje u saradnji sa Asocijacijom žena Mitrovice za ljudska prava i istakle važnost podrške lokalnih uprava za različite ženske inicijative, koje su usmerene na pomirenje i unapređenje kontakata i odnosa između građana i građanki albanske i srpske nacionalnosti na Kosovu, kao i građana i građanki Kosova i Srbije.

Dogovoreno je da Peščanik sagovornicima pošalje izveštaj o istraživanju o implementaciji Rezolucije 1325, učešću žena u procesima pomirenja, konkretno dijalogu boegrada i prištine, koji je objavljen 2021, kao i izveštaj o istraživanju osećaja lične sigurnosti građanki u kontekstu pandemije virusa korona, objavljen 2022.

Takođe je dogovoreno da Peščanik sačini listu usluga, koju može pružiti ženama, koje su izbegle iz Ukrajine i smeštene su na teritoriji Grada Kruševca.

 

Udruženje žena Peščanik, koristi i ovu priliku da osudi agresiju Rusije na Ukrajinu i izrazi punu solidarnost sa građanima i građankama Ukrajine, kao i sa mirovnim aktivistkinjama i aktivistima Rusije.

 

Scroll