Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

O pravima žena; O bezbednosti, takođe

17. juna 2021.

U okviru redovnih aktivnosti na praćenju stanja i koraka i mera za unapređenju prava žena u Rasinskom okrugu, UŽ Peščanik iniciralo je sastanke sa lokalnim zvaničnicima i zvaničnicama u okrugu radi razmene informacija i sagledavanja mogućnosti za preduzimanje daljih koraka za unapređenje položaja i bezbednosti žena. Za petak, 18. juni tekuće godine dogovoren je sastanak sa predsednicom opštine Brus Valentinom Milosavljević, a početkom nedelje održan je sastanak sa predsednikom opštine Aleksandrovac, Mirkom Mihajlovićem.

 

Tema sastanka u Aleksandrovcu bilo je pitanje bezbednosti žena u zajednici i primena Rezolucije 1325. Istaknuta je važnost donošenja lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost za period 2021-2025. i plana za postepeno uvođenje rodno odgovornog budžetiranja u opštini Aleksandrovac.

Članice Peščanika pokrenule su inicijativu za imenovanje osobe za saradnju sa civilnim sektorom i osobe za praćenje EU integracija. Sugerisale su povećanje vidljivosti teme rodne ravnopravnosti u javnom životu lokalne zajednice u Aleksandrovcu.

U vezi sa pitanjima bezbednosti žena, predstavnice Peščanika su istakle da su prilikom istraživanja stavova građana i građanki, uključujući i lokalne zvaničnike i zvaničnice u Rasinskom okrugu o primeni Rezolucije 1325 i o dijalogu Beograda i Prištine došle do nalaza, koji govore o nedovoljnoj rodnoj osetljivosti nosilaca javnih funkcija, neprepoznavanju diskriminacije žena  i nedovoljnom poznavanju zakonske regulative za unapređenje položaja žena. U tom smislu, predloženo je razmatranje mogućnosti za edukaciju predstavnika lokalne uprave Aleksandrovc o pomenutim temama, posebno imajući u vidu da je nedavno donet novi zakon o rodnoj ravnopravnosti i da je neophodno da lokalni zvaničnici /e poznaju i primenjuju zakon.

Takođe je inicirano osmišljavanje načina za približavanje procesa evropskih integracija građanima i građankama, s obzirom da iskustva ženskih grupa pokazuju da građani nisu dovoljno informisani o toku procesa i nisu u mogućnosti da na njega značajnije utiču.

 

 

 

Scroll