Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Podrška i solidarnost sa ženama iz Ukrajine, koje borave u Kruševcu

19. avgusta 2022.

Podrška, solidarnost i usluge, koje UŽ Peščanik može da ponudi građankama Ukrajine,

koje borave u Kruševcu

 

– Socio-emocionalna podrška putem SOS telefona 066 006 606, svakog radnog dana od 12 do 18 časova i subotom od 11 do 13 časova, u slučaju nasilja u porodici ili u partnerskim odnosima;   

Ova vrsta podrške podrazumeva telefonski razgovor između konsultantkinje i klijentkinje u trajanju od 30 do 45 minuta, aktivno slušanje i omogućava klijentkinji takozvano “ventiliranje” i “validiranje”, odnosno mogućnost da ispriča svoju priču i dobije potvrdu i razumevanje za teškoće u kojima se nalazi.

 – Indviidualne konsultacije u prostoru organizacije – razgovor između konsultantkinje i klijentkinje u prostoru organizacije u trajanju od pola sata do 45 minuta uz prethodni dogovor i zakazivanje putem telefona 066 006 606 ili 0800 034 037;

–  Upućivanje na institucije, npr. Centar za socijalni rad, Policiju, Zdravstveni centar ili na druge nevladine organizacije i udruženja, ako se proceni da je potrebno ili ako klijentkinja to traži;

– Pružanje informacija klijentkinji o njenim pravima u slučaju nasilja u porodici, o samom nasilju, vrstama i manifestaciji nasilja, što će joj pomoći da prepozna i razume šta je nasilje i tako bolje razume i sopstvenu situaciju;

– Pružanje informacija o ulozi i radu institucija u sistemu zaštite od nasilja u porodici, procedurama u slučaju da klijentkinja želi da prijavi nasilje institucijama, o besplatnoj pravnoj podršci;

– Pružanje pravnih saveta u vezi sa nasiljem u porodici, tumačenje zakona, kojima se reguliše pitanje nasilja u porodici, kao i ostvarivanje osnovnih ljudskih prava i zaštita od diskriminacije;

– Jednokratna materijalna podrška, 3 x godišnje, u vidu paketa higijenskih proizvoda i / ili namirnica

 

Scroll