Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Poseta Albaniji

13. novembra 2009.

U saradnji sa Ženama u crnom i uz podršku švedske donatorske organizacije Kvinna till Kvinna, Udruženje žena peščanik organizovalo je dvodnevnu posetu ženskim grupama „Ja žena“ u Pogradecu i „Udruženje žena sa društvenim problemima“u Draču u Albaniji. Reč je o uzvratnoj poseti s obzirom da su aktivistkinje pomenute dve albanske organizacije boravile u Kruševcu i Beogradu u aprilu 2007. godine. Susret krajem oktobra tekuće godine bio je nova prilika za razmenu iskustava, informacija i mišljenja o položaju žena u Albaniji i Srbiji.

Organizacija „Ja žena“ bavi se povećanjem vidljivosti žena u društvu i zagovaranjem rodne ravnopravnosti. Aktivnosti se odnose na sve aspekte poboljšanje položaja žena.
„Udruženje žena sa društvenim problemima“ bavi se pružanjem podrške ženama u situaciji nasilja i suzbijanjem sex trafikinga.

Scroll