Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Prava žena u Rasinskom okrugu – opština Brus

19. juna 2021.

PRAVA ŽENA U RASINSKOM OKRUGU – OPŠTINA BRUS 

Sastanak sa predsednicom opštine Brus, Valentinom Milosavljević, 18. juni 2021. – Izveštaj sa sastanka

Učestvovale:

Valentina Milosavljević, predsednica opštine Brus

Ivanka Moskovljević, Slađana Zdravić i Natalija Moskovljević, aktivistkinje UŽ Kaliopa

Zorana Stanojević Ivković, Maja Konstantinović, Slavica Stanojlović Urošević i Snežana Jakovljević, UŽ Peščanik

Trajanje sastanka: 09.15 – 10.30

 

Osnov za razgovor bila je Mapa ženskih prava i bezbednosti u Rasinskom okrugu, koja je sačinjena na osnovu informacija koje smo dobile od samih lokalnih uprava, uključujući i LU Brus.

Razmotrena pitanja i postignuti dogovori:

  1. Oko trećine ukupnog broja odborničkih mesta u Skupštini opštine Brus (9 od 29) zauzimaju žene, a predsednica opštine je kazala da se ona okružila saradnicama: na mestu njenog zamenika je žena, predsednica Skupštine opštine je žena, javna pravobraniteljka, takođe, a žene su na čelu i nekoliko odseka i ustanova. Međutim, broj žena u opštinskom veći i dalje je nesrazmerno mali. Veće čine 2 žene i 5 muškaraca.
  2. Predsednica opštine istakla je da su i ona i LU zainteresovane za saradnju sa civilnim sektorom i da u dijalog i razgovore uvek treba uključiti što više sagovornica i sagovornica.
  3. U Brusu postoji osoba za rodnu ravnopravnost, Bojana Virijević. Osoba za saradnju sa civilnim sektorom je Nikola Zbiljić.
  4. Podržana je saradnja između Srbije i Kosova. Predsednica je istakla da bi rado organizovala susret i prijem za žene sa Kosova ako bismo ih dovele u Brus. Podržava veće učešće žena u dijalogu Beograd Priština i procesima pomirenja.
  5. Spomenut je plan oslikavanja murala sa temom mirovnog aktivizma. Ostalo bez njenog komentara.
  6. Savet za bezbednost postoji, kazala je, na papiru, ali nije aktivan. Opštinski krizni štab za bezbednost postoji. Prema njenim rečima, radili su edukacije o bezbednosti, o reagovanjima u kriznim situacijama, naprimer pandemije, elementarnih nepogoda i slično.
  7. Predsednica opštine je pozvala učesnice sastanka da dođu na manifestaciju Dani Brusa, 17-19. avgusta; rekla je da će nam poslati zvanične pozivnice.
  8. U vezi sa novim zakonom o rodnoj ravnopravnosti, složila se da zakon treba promovisati i da je dobro organizovati edukacije za zaposlene u opštinskoj upravi, ne samo u vezi sa zakonom o rodnoj ravnopravnosti, nego i o drugim temama iz oblasti ravnopravnosti.
  9. Predsednica opštine je najavila da će opština početi izradu novog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti jer je prethodni istekao 2020. Peščanik i Kaliopa su ponudili podršku i pomoć u izradi dokumenta (Lokalni plan razvoja, inače, istekao je 2015, a novi nije napravljen).
  10. Predsednica opštine ponudila je Kaliopi da pre kraja godine, prilikom izrade predloga budžeta i rebalansa budžeta imaju sastanak i da Kaliopa kaže svoje potrebe i planirane aktivnosti da bi se videlo kako i koliko opština može da ih podrži.

 

Brus je druga po površini opština u RO, ima 57 seoskih naselja, ali i veoma retku naseljenost, ukupan broj stanovnika je oko 17.000. MZ Batute obuhvata 17 naselja, a ima svega 500 stanovnika iako je po površini kao neki omanji grad. Brus ima banjski izvor, ali nema Banju ili ona barem nije funkcionalna, odnosno nije na raspolaganju turistima. Ima kompleks bazena i sportske terene, ukoliko se računa i Kopaonik odnosno naselja prema Brusu, naprimer Brzeće, ali prihodi od turizma još uvek nisu značajni. Neka od aktuelnih pitanja / problema u opštini su i nedovoljna stručnost i rodna senzibilisanost zaposenih u lokalnoj upravi, nesrazmera između želja i mogućnosti (mali opštinski budžet), problem ispravnosti vode za piće.

 

 

 

 

Scroll