Obilićeva 50/2, 37000 Kruševac, Srbija

+381 37 443 661

Udruženje žena Pešcanik

Predstavljanje rezultata istraživanja među ženama na selu, Romkinjama i ženama sa invaliditetom u Šumadijskom, Jablaničkom i Rasinskom okrugu o iskustvima nasilja u porodici

18. decembra 2019.

U okviru projekta „Sa seoskim ženama za sve žene“ koji je podržan od strane UN Women, agencije za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost, održale smo događaj na kome su predstavljeni rezultati istraživanja među ženama na selu, Romkinjama i ženama sa invaliditetom u Šumadijskom, Jablaničkom i Rasinskom okrugu.

Projekat u fokusu ima žene koje žive u seoskim i prigradskim naseljima, Romkinje i žene sa invaliditetom i implementirao se na teritoriji tri okruga, u saradnji sa još 6 ženskih ogrganizacija, članica Mreže Žene protiv nasilja (Žene za mir, Leskovac i Oaza sigurnosti, Kragujevac) i Mreže žena Rasinskog okruga (Romani cikna, Kruševac; Ž kao žena i kao Župa, Aleksandrovac; Kaliopa, Brus; Una, Ćićevac)

Vrednost projekta bio je nešto više od 3,5 miliona dinara i u okviru njega realizovane su: radionice sa seoskim ženama, Romkinjama i ženama sa invaliditetom, treninzi za pružaoce i pružateljke usluga, trening za trenere i trenerice, obezbeđivanje besplatne pravne pomoći za korisnice SOS podrške.

Govornice na završnom događaju bile su: Jelena Milovanović, predstavnica UN Women za Srbiju, Nataša Jovanović i Danijela Pešić, aktivistkinje i ekspertkinje u oblasti nasilja nad ženama.

Jelena Milovanović govorila je o programu „Zaustavimo nasilje prema ženama: Primena normi – promena svesti, koji se realizuje na teritoriji Zapadnog Balkana i u Turskoj i u okviru kojeg je podržan i projekat „Sa seoskim ženama za sve žene“. Ona je istakla da se u borbi protiv nasilja prema ženama posebna pažnja mora posvetiti poripadnicama višestruko marginalizovanih grupa žena u društvu jer je njima znatno teže da ostvare pravo na zaštitu, dobrim delom i zbog široko rasprostranjenih predrasuda prema njima.

Učesnicama završnog događaja predstavljanja projekta „Sa seoskim ženama za sve žene“, Danijela Pešić i Nataša Jovanović predstavile su preliminarno rezultate istraživanja o iskustvima žena koje žive na selu, Romkinja i žena sa invaliditetom sa nasiljem u porodično partnerskom kontakstu. Iako uzorak, na kojem je istraživanje sprovedeno, nije dovoljno velik da bi obezbedio reprezentativnost ipak je dovoljno značajan da omogući uvid u ono što je bio predmet istraživanja, donese neke nove informacije i saznanja i potvrdi postojeće stavove. Istraživanje je pokazalo da je psihološko nasilje daleko najrasprostranjeniji oblik nasilja, više od 78% žena kazalo je da je bilo izloženo toj vrsti nasilja, oko 50% navelo je da je imalo iskustvo fizičkog nasilja, a pokazalo se i da ova dva oblika nasilja veoma često idu zajedno. Istraživačice su navele da su ispitanice imale zadršku kada je trebalo govoriti o seksualnom nasilju, kao i da i dalje ima puno nepoverenja u institucije i sistem zaštite od nasilja u porodici.

Saradnice na projektu su istakle da su mnoge žene, koje su odgovarale na pitanja u upitniku prilikom istraživanja navele da je to bilo prvi put da ih je neko pitao tako nešto. Ispostavilo se da su žene na selu, kao i Romkinje i žene sa invaliditetom i dalje veoma neinformisane o problemu nasilja prema ženama, da ne znaju kome treba da se obrate za pomoć i da su mnoge ekonomski zavisne i nisu u situaciji da napuste nasilnika čak i kada bi to htele. Veliki strah žene sa iskustvom nasilja imaju i da prijave nasilje. Plaše se novog nasilnika odnosno da će nasilnik biti još nasilniji, plaše se oduzimanja dece, osude sredine.

Događaj je završen nakon jednog sata i 30 minuta zaključkom da treba nastaviti rad na podizanju znanja cele zajednice o problemu nasilja prema ženama i specifičnostima intervencije na zaštiti kada je reč o ženama koje pripadaju višestruko marginalizovanim grupama u društvu.

Scroll