Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Pregovori Beograda i Pristine iz ženske perspektive

28. marta 2018.

Ovaj papir nastao je kao rezultat saradnje Organizacije žena (Kosovske) Mitrovice za ljudska prava i Udruženja žena Peščanik iz Kruševca na povećanju uloge žena u procesu Evropskih integracija i posebno, pregovorima između Beograda i Prištine, a u okviru programa zagovaranja za primenu standarda Evropske unije u zemljama Zapadnog Balkana, koji realizuje švedskFondacija za mir i rodnu ravnopravnost, Kvinna till Kvinna.

Pregovori Beograda i Prištine koji se vode pod okriljem Evropske unije u Briselu ulaze u završnu fazu, koja treba da bude okončana postizanjem pravno obavezujućeg Sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa. Pored brojnih tehničkih sporazuma koji su postignuti tokom dijaloga, i uz Briselski sporazum iz 2013., Sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji treba da omogući rešavanje svih preostalih otvorenih pitanja, uključujući i međusobno obećanje da Srbija i Kosovo neće jedno drugo blokirati na putu ka EU. U novoj Strategiji proširenja i pojačanog angažmana EU na Zapadnom Balkanu, ovaj Sporazum naveden je kao najhitniji uslov svih uslova od koga zavisi proces evrointegracija i Srbije i Kosova: reč hitno se u tekstu Strategije koristi ukupno četiri puta, od toga tri puta u vezi sa dijalogom Beograda i Prištine. Prema najavama zvaničnika u Briselu i informacijama dostupnim iz procesa pregovora, očekuje se da ovaj sporazum bude postignut najkasnije sledeće godine.

Međutim, potpisivanje Sporazuma treba tek da stvori preduslove za pomirenje dva naroda, a ovo nužno mora biti mnogo duži i teži proces od parafiranja teksta Sporazuma. Trenutna situacija daje malo razloga za nadu: u Srbiji Vlada i Predsednik vode unutrašnji dijalog o Kosovu koji, uz brojne nedostatke i ograničenja, ne može da odgovori na potrebe društva; na Kosovu ne postoji nikakav zvanični proces u ovom smislu, sem aktivnosti pojedinih organizacija građanskog društva. Najskorija dešavanja, uključujući ubistvo Olivera Ivanovića, otkazivanje utakmice juniorskih rukometašica Srbije i Kosova, kao i hapšenje Marka Đurića u Mitrovici tokom održavanja okruglog stola o unutrašnjem dijalogu, svedoče o tome da je do pomirenja dugačak put.

Kada je reč o učešću i zastupljenosti zainteresovanih strana, žene su sistematski isključene iz zvaničnog procesa dijaloga i izgradnje mira i kao učesnice, i kao tema pregovora, i kao deo javnosti.

Žene kao učesnice pregovora

Nakon odlaska Edite Tahiri iz Pregovaračkog tima Prištine, trenutno jedina žena uključena u dijalog u zvaničnom kapacitetu jeste Federika Mogerini ispred EU. Iako čine više od polovine ukupnog stanovništva, a njihovo uključenje u procese izgradnje mira je i međunarodna obaveza u skladu sa UN SC Rezolucijom 1325 Žene, mir i bezbednost, žene iz Srbije i Kosova nisu prisutne za pregovaračkim stolom. Ovo je ujedno ogroman problem i na globalnom nivou, sa svega 4% žena u pregovaračkim timovima i svega 2% potpisa žena na mirovnim sporazumima.

Utisak je da nema adekvatnog mehanizma niti političke volje za uključivanje žena. Na primer, Vlada Srbije je organizovala ukupno 15 okruglih stolova o unutrašnjem dijalogu, na kojima su učestvovali predstavnici sportskih udruženja, akademici, predstavnici bezbednosnog sektora, Srbi sa severa Kosova, itd. Ne i ženske organizacije. Štaviše, čak i kada ženske organizacije samoinicijativno sprovode aktivnosti koje su usmerene u pravcu pomirenja, predstavnici javnih vlasti ne žele da u njima učestvuju, što je bio jedan od ozbiljnih izazova sa kojima smo se mi, naprimer, srele prilikom oirganizovanja naših aktivnosti. U nekim slučajevima čak i aktivno rade na tome da spreče da do razgovora Srpkinja i Albanki uopšte dođe.

Žene kao tema pregovora

Pregovori Beograda i Prištine vodili su se o registarskim tablicama, energetici, telekomunikacijama, policiji i pravosuđu, slobodi kretanja, itd. Žene civilne žrtve rata vođenog na Kosovu, žrtve seksualnog nasilja, nisu predmet pregovora. Žene u regionu Mitrovica smatraju da pregovarački timovi ne prepoznaju i ne pokreću pitanja koja su od direktnog interesa za građanke i njihov svakodnevni život, kao što je pitanje izdavanja i dobijanja ličnih dokumenata, obrazovanja i zapošljavanja, bezbednosti. U poslednjem redovnom izveštaju Kancelarije za Kosovo I Metohiju, na 32 strane, o rezultatima pregovora u periodu od aprila do marta 2017., žene su spomenute 3 puta, dva puta kao žrtve albanskih muškaraca , dok je treći put to učinjeno navođenjem imena premijerke Srbije, Ane Brnabić, kao učesnice međudržavnog sastanka . Podsećamo javnost da jedna od aktivnosti Nacionalnog akcionog plana Srbije za primenu Rezolucije 1325, glasi: „Ugrađivanje rodne perspektive i uključivanje većeg broja žena u informisanje i u dijalog između Beograda i Prištine” , dok se kao njen nosilac navodi Kancelarija za Kosovo i Metohiju, čiji vodeći tim čini 9 muškaraca i jedna žena.

Žene se u odnosima Beograda i Prištine svode na sredstvo u odbrani nacionalnih interesa jedne i druge strane. Poslednji ovakav slučaj desio se kada je u martu ove godine otkazana kvalifikaciona utakmica juniorskih ženskih reprezentacija Srbije i Kosova u rukometu, zbog, prema navodima iz policije, pretnji po javnu bezbednost od strane ekstremnih desnih grupa. Rukometašice su devojčice ratnih i posleratnih generacija, rođene 1998. godine i kasnije, i ovo je verovatno bila jedina i retka prilika gde su mogle da se upoznaju i susretnu. Sa druge strane, u okviru Berlinskog procesa na samitu u Beču 2015, lideri zemalja Zapadnog Balkana odigrali su prijateljsku fudbalsku utakmicu protiv tima EU. Utakmica je odigrana bez incidenata i uz veliku medijsku pokrivenost, linijski sudija bio je ministar spoljnih poslova Srbije, Ivica Dačić, dok je u ekipi Zapadnog Balkana igrao sadašnji Predsednik Kosova Hašim Tači.

Žene kao deo javnosti
Informacije o dogovorima Prištine i Beograda i rezultatima njihove primene koje dospevaju u javnost često su veoma šture i uvek predstavljene kao igra nultog zbira gde jedna strana dobija a druga gubi. Čak i kada detaljnije informacije postoje, one nisu lako dostupne i razumljive, već se nalaze pohranjene na sajtovima nadležnih državnih organa i u izveštajima koji nisu lako razumljivi. „Čujemo i gledamo na televiziji da se zvaničnici Srbije i Kosova susreću, da razgovaraju ali ne znamo o čemu i kakav je sadržaj tih razgovora, da li su postigniti neki dogovori i koji“, (učesnica okruglog stola, Kruševac 22. marta 2018). Ne samo tema pregovora nego i drugi aspekti EU integracija od važnosti za proces pridruživanja, na lokalnom nivou se retko spominju. Smatramo da bi bilo korisno uraditi istraživanja koja bi pokazala koliko su građani u situaciji da koriste te informacije i koliko smatraju da su informisani, kao i na koji način bi želeli da budu informisani o EU procesima. Približavanje teme EU integracija i pregovora između Beograda i Prištine najširoj javnosti, kako organizovanjem aktivosti od strane državne i lokalnih uprava sa tom temom, tako i uključivanjem i prihvatanjem inicijativa i uzimanja u obzir iskustva nevladinih organizacija, posebno ženskih, veoma je važno za demokratičnost i participativnost oba procesa. Jedan od način da se dođe do pravovremenih i tačnih informacija jeste uzimanje učešća u dijalogu u okviru mehanizama predviđenih za učešće organizacija građanskog društva i šire javnosti.
Zaključak

Odsustvo žena i njihovih prioriteta, kao i inicijativa ženskih grupa i pojedinki iz EU integrativnih procesa i pregovora između Beograda i Prištine, utiče na oba procesa čineći postignute dogovore jednostranim i nedovoljno utemeljenim u realnosti, odnsono neodrživim u budućnosti i usporava promene u društvu. Podsećamo da su ženske organizacije bile i danas su među najposvećenijim zagovornicima mira, da su osuđivale nasilje i sukobe i dizale glas protiv nacionalizma i šovinizma na prostoru bivše Jugoslavije suprotstavljajući se ratmim pokličima i zagovornicima sile kao načina rešavanja konflikata. Upskos tome, ženske organizacije na marginama su civilnog sektora, onako kako žene ostaju na marginama društva. Svedokinje smo i svedoci porasta nacionalističke retorike, širenja straha, urušavanja ljudskih prava i napada na aktivistkinje i aktiviste civilnog sektora. To mora prestati.

Preporuke:
• Da bi bilo kakav postignuti sporazum o normalizaciji odnosa bio održiv i primenjiv, Vlade Kosova i Srbije, kao i tela nadležna za koordinaciju dijaloga, moraju uključiti građanke i ženske organizacije u svim fazama ovog procesa – od konsultacija na lokalnom i nacionalnom nivou, za pregovaračkim stolom i u toku primene sporazuma.
• Beograd i Priština moraju na objektivan, pravovremen i tačan način da izveštavaju širu javnost o toku i rezultatima dijaloga, kroz široko dostupne kanale i medije.
• Ženske organizacije Kosova i Srbije, kroz oslanjanje na već uspostavljene mreže i mehanizme saradnje, treba da se dodatno povežu radi efikasnije razmene informacija i boljih efekata zajedničkog javnog zagovaranja.
• Okupiti neformalne grupe (eng. caucus) u parlamentima Srbije i Kosova, Prijateljice dijaloga, koju bi činile narodne poslanice zainteresovane za sprovođenje parlamentarnog nadzora Briselskog dijaloga i svih dogovora postighnutih u okviru njega, uključujući i zahteve da se na agendu pregovora uključe i teme od značaja za žene.
• Ženske organizacije treba da oforme grupe za pritisak, sastavljene od predstavnica i aktivistkinja na lokalnim i nacionalnim nivoima, koje bi kroz bottom-up pristup zagovarale ka svim nivoima vlasti šire učešće žena i stavljanje tema od značaja za žene na agendu dijaloga Beograda i Prištine.
• Evropska Unija i zvanični Brisel treba da insistiraju da obe strane u pregovorima uključe žene i njihove predstavnice u dijalog, kao i da na agendu dijaloga postave pitanja od značaja za žene, u skladu sa međunarodno preuzetim obavezama na osnovu ratifikovanih dokumenata i dobrim praksama EU.
• Obezbediti punu primenu zakona, na Kosovu i u Srbiji, kojiima se unapređuje položaj žena i rodna ravnopravnost i povećati broj ežna na mestima odlučivanja i tako posredno uticati i na povećanje broja žena koje učestvuju u procesima izgradnje mira.
• Evropska Unija, vlade članica Unije i njihova predstavništva na Kosovu i u Srbiji treba da podrže ženske grupe i mirovne inicijative mnogo više nego što je to činjeno do sada, bilo osnivanjem posebnih linija podrške u okviru postojećih fondova ili osnivanjem sasvim novih fondova i tako doprinesu jačanju kapaciteta ženskih NVO za nadzor, zagovaranje i direktno uključivanje u proces evropskih integracija i pregovore između Beograda i Prištine.

Scroll