Obilićeva 50/2, 37000 Kruševac, Srbija

+381 37 443 661

Udruženje žena Pešcanik

Rad na povećanju informisanosti žena u seoskim, prigradskim i romskim naseljima u Šumadijskom, Jablaničkom i Rasinskom okrugu o temi nasilja u porodici

27. novembra 2019.

Jučerašnjom radionicom u naselju Jasika o nasilju prema višestruko diskriminisanim ženama, završen je
niz od 16 radionica, koliko je od početka 2019. Udruženje žena Peščanik, u saradnji sa drugim ženskim
grupama realizovalo na teritoriji Jablaničkog, Šumadijskog i Rasinskog okruga. Osim aktivistkinja ženskih
prava, priliku da se na pomenutim radionicama sa ženama koje žive na selu, ženama sa invaliditetom i
Romkinjama susretnu, imali su i predstavnici i predstavnice centara za socijalni rad, javnih tužilaštava,
domova zdravlja, policije, kako bi učesnicama dali informacije o svom radu i odgovarali na njihova
pitanja.

Tokom diskusija na radionicama pokazalo se da je nasilje prema navedenim kategorijama žena veoma
rasprostranjeno iako se o njemu nedovoljno govori. Prema podacima Udruženja žena Peščanik, nešto
više od trećine od ukupno 55 žena, koje su se javile SOS telefonu tokom 2019. živi u seoskim ili
prigradskim sredinama. Žene na selu su veoma ranjiva kategorija stanovništva, naprimer iako obavljaju
kućne i, jednako kao i muškarci, i poslove na njivi, manje od 20 % zemljišta i gazdinstava se vodi na njih.
Ne retko se ženama na selu, u slučaju da su izložene nasilju, govori da „žena mora nešto i da pretrpi u
braku ili vezi“. U slučaju Romkinja, koje spadaju u najobespravljenije slojeve stanovništva, veoma
zabrinjavaju rani ili dečiji brakovi, dok prema ženama sa invaliditetom nasilje često čine oni koji su u isto
vreme i njihovi staraoci i pomagači što dodatno otežava ionako izuzetno težak položaj ovih žena.
Radionice su, inače, bile veoma posećene, broj učesnica bio je gotovo duplo veći od planiranog broja koji
je iznosio 160 žena.

Radionice su deo projekta „Sa seoskim ženama za sve žene“, koji Udruženje žena
Peščanik realizuje uz podršku UN Women Agencije za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost u
partnerstvu sa organizacijama Oaza sigurnosti, Kragujevac, Žene za mir, Leskovac, Una, Ćićevac, Kaliopa,
Brus, Ž kao žena i kao Župa, Romani cikna Kruševac i Mrežom žena Rasinskog okruga.

Scroll