Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Radionica o nasilju u porodici za žene sa invaliditetom

12. juna 2020.

Radionica na temu nasilja prema ženama u okviru projekta „Žene Rasinskog okruga –za život bez nasilja“, podržanog od strane fondacije za mir i rodnu ravnopravnost Kvinna till Kvinna, održana je u prostorijama Saveza gluvih i nagluvih u Kruševcu 11/06/2020.

Radionici je prisustvovalo ukupno 19 osoba koje su uključene u javne radove preko projekta Ministarstva za rad i socijalna pitanja. Na radionici je bilo ukupno 16 žena i 3 muškarca (predsednik organizacije, prevodilac znakovnog jezika i predsednik sportskog društva osoba sa invaliditetom) koji su oštro osudili nasilje prema ženama.

Učesnice radionice bile su osobe sa invaliditetom.

Radioničarke ispred Udruženja žena Peščanik bile su konsultantkinje na SOS telefonu Milkana Pavlović i Dana Jovanović.

Nakon predstavljanja i upoznavanja sa radom organizacije na radionici su ostale prisutne samo žene. Radionica je trajala od 12h-14h. Učesnice smo upoznali sa radom NVO Peščanik kao i sa postojanjem i radom SOS telefona za žene u situaciji nasilja u porodici koji funkcioniše u okviru udruženja (sa radnim vremenom, brojevima telefona na koje mogu da prijave nasilje, e-mail za pravne konsultacije), kao i sa načinom prijavljivanja, i ostalim načinima podrške ženama.

Upoznali smo ih sa vrstama nasilja prolazeći kroz objašnjenja kruga nasilja, sa pravilima rada na SOS telefonu, razlozima zašto žene ostaju da trpe nasilje, ko sve može da bude nasilnik. Pričale smo o novom Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, o radu institucija koje su direktno uključene u problem rešavanja nasilja, koordinaciji institucija na nivou grada kada je nasilje u porodici u pitanju. Upoznale smo učesnice o pravnoj podršci koju mi kao organizacija možemo da pružimo ženama nakon donošenja novog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koji je počeo sa primenom od oktobra 2019. godine. Razgovarali smo o bezbednosti žena na javnim mestima, o bezbednosti u prostoru gde žive i gde rade.

Učesnice su pažljivo slušale,interesovale su se da li imamo pozive od strane žena sa invaliditetom,uključivale su se u diskusiju i preko prevodioca postavljale pitanja. Bilo je dosta pitanja vezanih za način prijavljivanja nasilja, kako mogu da dođu do nas, kako mogu da prijave psihološko nasilje i koliko je dokazivo. Delile su svoja iskustva i iskazale želju za daljom saradnjom u budućnosti.

Jedna od učesnica podelila je sa ostalima svoje iskustvo nakon prijavljivanja nasilja SOS podršci kojoj se obratila pre 10 godina.

Sve učesnice su se izjasnile da im je važno sve što su čule na radionici, tema im je bila interesantna i izrazile su želju za organizovanjem sličnih radionica u budućnosti.

Scroll