Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Sastanak sa lokalnim zvaničnicima opštine Varvarin, 24. septembar 2021.

24. septembra 2021.

Učesnici i učesnice sastanka:

– Vojkan Pavić, predsednik SO Varvarin

– Jelena Vesić, zamenica predsednika SO Varvarin

– Vesna Marković, sekretarka Opštine Varvarin

– Maja Konstantinović, UŽ Peščanik

– Snežana Jakovljević, UŽ Peščanik

Tema sastanka:

– Razmatranje pitanja bezbednosti žena u opštini Varvarin i u Rasinskom okrugu

– Primena Rezolucije 1325 imajući u vidu proces pomirenja na prostoru bivše Jugoslavije i posebno pregovore i normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije

Sastanak je počeo diskusijom o najnovijoj situaciji u vezi sa pandemijom virusa korona. Sagovornici/e su se složili da je vakcinacija važna i da i dalje treba biti oprezan i primenjivati propisane mere zaštite. istakli su da je tokom vanrednog stanja bila dobro organitovana volonterska pomoć onima kojima je to bilo potrebno i da je volonterima koordinirao Crveni krst. Opština nije imala posebne mere za ugrožene kategorije stanovništva.

Snežana Jakovljević je zahvalila domaćinima na prijemu i organizovanju sastanka rekavši da je mogućnost za razgovor za UŽ Peščanik uvek važna jer znači razmenu informacija, sticanje novih iskustava i učenje. Ona je zamolila prisutne da u razgovoru zajedno prođu kroz Mapu ženskih prava kako bi dešavanja, ako ih je bilo, u opštini Varvarin tokom proteklih godinu dana mogla biti evidentirana. Maja Konstantinović je kazala da smo krajem prošle godine i početkom 2021. prikupile informacije o stanju rodne ravnopravnosti tražeći podatke o određenim aspektima položaja žena i poštovanja ženskih prava, a na osnovu zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja.

Varvarin ima između 2000 i 3000 stanovnika na gradskom području, a cela opština ima oko 18.000 žitelja i žiteljki. Na čelu opštine je žena, dok funkciju njenog zamenika obavlja muškaraca. Predsednik SO Varvarin je muškarac, a zamenica predsednika, žena. Opštinsko veće ima 7 članova, od kojih je jedna žena. Ukoliko računamo i članove po funkciji (predsdnica opštine i njen zamenik), onda ih je ukupno 9, od kojih su dve žene.

Jedini dokument koji se odnosi na pitanje rodne ravnopravnosti je, prema rečima domaćina, akcioni plan za rodnu ravnopravnost je istekao 2020. (Napomena: nismo videle plan niti ga ima na sajtu LU.)

Pre otprilike mesec dana opština je uspela da organizuje konstitutivnu sednicu Komisije za rodnu ravnopravnost i imenuje članice Komisije. Komisija ima 7 članica, stalno je radno telo SO i nakon kontitutivne sednice se nije sastajala. Takođe je imenovano i lice za rodnu ravnopravnost, tu ulogu obavlja Marija Jovanović.

Lokalna uprava nije imenovala lica za saradnju sa civilnim sektorom niti lice za praćenje EU integracija. (Ovde je moguće pokreniti incijativu za imenovanje!)

Ne postoji specijalizovana podrška ženama, koje su preživele nasilje niti se u te svrhe izdvaja novac iz budžeta.

Po rečima predstavnika / ca LU Varvarin, na teritoriji opštine deluju 4 ženske grupe Sejači sreće, Lada, Bošnjane, Darije, Bošnjanei Juhorske vile. Najduže postoji i naviše iskustava u radu im grupa Sejači sreće koja se bavi pitanjem ljudskih prava i osnaživanja žena. Ova grupa je od lokalne uprave dobila prostor za rad, dok ostale grupe mogu da za svoje aktivnosti koriste prostor mesnih zajednoica u kojima deluju.

Lokalni zvaničnik / zvaničnice ističu da je u opštini počela primena rodno odgovornog budžetiranja kroz izradu i podnošenje programskih budžeta od strane institucija. Kažu da situacija nije sjajna u selima, jer su žene u veoma malom procentu nositeljke porodičnih gazdinstsva i imanja. Opština ima uslugu pomoć u kući putem realizacije programa gerontodomaćica.

Scroll