Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

ŠTA UGROŽAVA NAŠU BEZBEDNOST? ŠTA SU PRETNJE BEZBEDNOSTI ŽENA?

5. decembra 2021.

Šta ugrožava našu bezbednost? Šta su pretnje bezbednosti žena?

Učesnice seminara o Rezoluciji 1325, u organizaciji Udruženja žena Peščanik Kruševac i Asocijacije žena Mitrovice za ljudska prava, koji je održan u Miloševu, 03-05. decembra 2021, odgovorile su:

 

Pretnje u partnerskom odnosu

Nasilje u porodici

Seksualno nasilje i mobing

Seksualno nasilje i uznemiravanje

 

Siromaštvo

Nezaposlenost

Nesigurnost, nema plate, neredovna plata,  mala plata

Ekonomska nesigurnost

Nesigurnost posla

Rad na crno

 

Loša zdravstvena zaštita

Korupcija u zdravstvu

Loš zdravstveni sistem

Zdravstvo

Kovid kriza

 

Politička, ratna prošlost

Netransparentnost postupanja i rada  administracije

Nepostupanje mehanizama  (institucije, tela, organi, sud…)

Nepostojanje demokratije

Strah da se ima različito mišljenje

Pretnje i nasilje zbog različitog mišljenja

Žene u politici i na mestima odlučivanja nemaju autonomiju

Nepripadanje vladajućoj partiji

Nekažnjavanje zločina, niske kazne

 

Psi lutalice

Nasilno ponašanje na ulici

Droga i alkoholizam

Ne postoje rampe koje olakšavaju kretanje ženama sa invaliditetom

Nesigurnost u saobraćaju

Loša infrastruktura

Nepostojanje slobode kretanja za žene noću

Nema sloboda kretanja

 

Patrijarhat

Predrasude

Rodne uloge

Selidba iz sela u gradove

 

Ekološke promene

Ekološka nebezbednost

Socijalne mreže internet

Nesigurno školovanje

 

Na Kosovu, samo 4% žena ostvarilo pravo na nasleđe

16% imovine na Kosovu se vodi na žene

Povezivanje rešavanja slučajeva nasilja na relaciji Kosovo Srbija je veoma teško

Građanke i građani juga Kosova nemaju zdravstveno osiguranje

Na severu Kosova ne postoji javni gradski autobuski ili neki drugi prevoz. Žene su prinuđene da ako se vraćaju noću koriste taksi.

Nisu Srpskinje sasvim bezbedne na jugu niti Albanke na severu

Romsko naselje u Mitrovici  je izlovano i neprihvaćeno, ne postoji ulično osvetljenje u naselju

Romi rođeni posle 99. na Kosovu, u Južnoj Mitrovici ne mogu da dobiju dokumenta na srpskom jeziku

U Južnoj Mitrovici nema nastave na romskom jeziku

Romi i Romkinje se teško zapošljavaju i kada završe školu

Scroll