Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Trening o ekonomiji nege u kviru projekta „Poslovi staranja: Neplaćeni, a važni“

5. avgusta 2020.

Trening o ekonomiji nege sproveden je u okviru projekta „Poslovi staranja: neplaćeni, a važni! – Za smanjenje i preraspodelu neplaćenog kućnog rada žena“ koji sprovodi udruženje „Peščanik“ uz podršku UN Women. Cilj projekta je doprinos promeni javnih politika u Gradu Kruševcu u vezi sa neplaćenim poslovima staranja koji obavljaju žene.

Učesnice/ci obuke su: članice i aktivistkinje udruženja „Peščanik“, predstavnice Centra za socijalni rad Grada Kruševca i Službe patronaže Doma zdravlja, predstavnice medija.

Obuka je održana u Kruševcu 04-05. avgusta, uz poštovanje svih mera zaštite od širenja COVID virusa.

Program rada

Utorak, 4. avgust 2020.

12:00 – 12:10 Ciljevi projekta i obuke  i predstavljanje
12:10 – 13:00 Ekonomija staranja/nege
13:00 – 13:15 Pauza
13:15 – 13:45 Kontekst i situacija u Srbiji – statistika
13:45 – 14:45 Pauza za ručak
14:45 – 15:05 Rodna analiza
15:05 – 15:25 Rodna perspektiva u politikama („gender mainstreaming“)
15:25 – 16:00 Rodna analiza – grupni i individualni rad

 

Sreda, 5. avgust 2020.

10:00 – 10:30 Prezentacija individualnog rada i diskusija
10:30 – 10:50 Zagovaranje na lokalnom nivou – uloga organizacija civilnog društva
10:50 – 11:20 Budžet lokalne samouprave i neplaćeni rad u javnim politikama
11:20 – 11:35 Pauza
11:35 –  12:35 Analiza podataka za Grad Kruševac
12:35 – 13:05 Planiranje narednih koraka i argumentacije
13:05 – 13:45 Diskusija, pitanja i odgovori, zatvaranje seminara
13:45 – 14:00 Evaluacija

 

 Trenerice su bile Danica Todorov i Andrijana Čović

Scroll