Obilićeva 50/2, 37000 Kruševac, Srbija

+381 37 443 661

Udruženje žena Pešcanik

Trening za trenere i trenerice o nasilju u porodici prema višestruko diskriminisanim ženama

7. decembra 2019.

U okviru projekta „Sa seoskim ženama za sve žene“, a u sklopu kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama“, Udruženje žena Peščanik je tokom vikenda 06-07. decembra, u Vrnjačkoj Banji održalo trening za predstavnike i predstavnice institucija i nevladinih organizacija, koje se bave pitanjem zaštite od porodično partnerskog nasilja.  

Cilj treninga je bio povećanje znanja i veština učesnika i učesnica o prioritetima i potrebama višestruko diskriminisanih žena sa iskustvom nasilja u porodici, konkretno žena koje žive na seoskim područjima, Romkinja i žena sa invaliditetom, kao i specifičnostima rada na njihovoj zaštiti.

Trening za trenere i trenerice okupio je predstavnike i predstavnice institucija i nevladinih organizacija iz Kragujevca, Leskovca i Rasinskog okruga, koji su pohađali pripremni trening organizovan u pomenutim gradovima u avgustu i oktobru tekuće godine. Trening su vodile Danijela Pešić, sociološkinja i Nataša Jovanović, pravnica, obe sa dugogodišnjim iskustvom rada na unapređenju znanja i postupanja pružalaca usluga zaštite i podrške žrtvama rodno zasnovanog nasilja.

Projekat „Sa seoskim ženama za sve žene“, deo je regionalnog projekta Zaustavljanje nasilja nad ženama: Primena normi – promena svesti, koji UN Women – Agencija Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i unapređenje rodne ravnopravnosti  sprovodi na Zapadnom Balkanu i u Turskoj.

Scroll