Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

UŽ Peščanik u 2022.

1. februara 2023.

Udruženje žena Peščanik, 2000, je ženska nevladina organizacija koja se bavi osnaživanjem žena i zagovaranjem za unapređenje njihovog položaja i njihovih prava.

Organizujemo edukacije i informisanje, podstičemo samoorganizovanje žena i aktivnosti protiv diskriminacije. Protestujemo, zahtevamo, predlažemo i preporučujemo konkretne mere i akcije za unapređenje položaja žena i ravnopravnosti. Zalažemo se za iskorenjivanje stereotipa, eliminisanje nasilja prema ženama  i devojčicama. Tražimo veću zastupljenost žena na mestima odlučivanja.

Želimo promenu medijske slike žene. Hoćemo poštovanje prava žena. Veću brigu društva za njihovo zdravlje. Bolje uslove za rad, jednake plate sa muškarcima i jednake mogućnosti za usavršavanje.

Hoćemo poštovanje i primenu zakona.

UŽ Peščanik deluje na teritoriji Rasinskog okruga, kao i na nacionalnom i regionalnom nivou, individualno i kroz članstvo u mrežama: Žene protiv nasilja, Žene u crnom, Mreža žena Rasinskog okruga, Mreža žena Evrope protiv nasilja.

Kontakt: +38137 443 042

web site: www.udruzenjepescanik.org

e-mail: sandglass.ngo@gmail.com

SOS telefon za podršku ženama sa iskustvom rodno zansovanog nasilja: 066 066 006

Radno vreme: ponedeljak – petak, 12 – 18 h i subota 11 – 15 h

 

Tokom 2022, rad UŽ Peščanik finansijski su podržavali:

Evropska Unija

Fondacija Kvinna till Kvinna

OAK Fondacija

UN Women Agencija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena

Rekonstrukcija Ženski fond

Global Fond za žene

Balkan Trust for Democracy

YUCOM

Autonomni ženski centar


 

Aktivnosti u 2022. sumarno

4 treninga: o EU integracijama, o Rezoluciji 1325, o umetnosti i aktivizmu;

6 javnih diskusija: o odnosu Kosova i Srbije i učešću žena u procesima pomirenja, o bezbednosti žena, o seksualnom nasilju prema ženama;

14 sastanaka, uživo i online;

– 20 radionica, 12 uživo i 8 online, o pitanju rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije, o bezbednosti žena, Rezoluciji 1325, položaju ženskih grupa i aktivistkinja, umrežavanju, seksualnom nasilju;

– 7 uličnih akcija, ukljujući i performans u Mitrovici u izvođenju Centra za devojke, Niš;

– 4 inicijative podnete EU i lokalnim zvaničnicima: za uključivanje žena u dijalog Beograda i Prištine, upućeno EU zvaničnicima i medijatorima, za proglašenje Dana sećanja na majske proteste u Kruševcu protiv mobilizacije za rat na Kosovu, za osnivanje Kriznog centra za žrtve seksualnog nasilja sa detalnjim opisom svrhe i preporukama za korake koje treba preduzeti, za oslikavanje murala posvećenog miru, upućeno Gradskoj upravi Kruševac;

– Filmsko veče posvećeno ljudskim pravima organizovano u saradnji sa Alternativnm kulturnim centrom Gnezdo za žene sa Kosova i iz Srbije;

– 2 Supervizije usluge SOS telefona;

– Rad SOS telefona svakog dana od 12 do 18 časova i subotom od 11 do 15h

– 58 građanki javilo se i dobilo podršku na SOS telefonu UŽ Peščanik

– Urađen Strateški plan organizacije za period 2023 – 2026;

2 Mirovna karavana organizovana, jedan u Mitrovici, jedan u Rasinskom okrugu;

Napravljen dokumentrani film  o saradnji sa ženama Mitrovice; postavljeno na Facebook-u organizacija

Uzajamna poseta sa organizacijom Žene za mir, Leskovac;

Uzajamna poseta mladih aktivistkinja, Mitrovica – Kruševac;

3 istraživanja o bezbednosti žena: uopšte, u vreme kovida i u javnom prostoru: desk izveštaji, anketirano oko 250 građanki, 12 dubinskih intervjua i 6 fokus grupa;

Izrađen izveštaj o bezbednosti žena u vreme kovida;

Izrađen izveštaj o bezbednosti žena uopšte;

Sačinjen video spot o bezbednosti žena, emitovan na RTK i portalima Brusonline, Grad i Kruševac press

Predstavljena knjiga novinara Radeta Radovanovića „Smeh pod vešalima – Sve što niste želeli da znate o ratu na Kosovu“, u saradnji sa AKC Gnezdo;

Izrada godišnjih izveštaja po projektima;

– Izrada više projektnih aplikacija;

– Objavljeno 11 informacija na sajtu i najmanje 120 na Faceook-u;

– Evidentirano najmanje 40 informacija u lokalnim medijima;

Učešće u najmanje 45 aktivnosti koje su realizovale druge NVO;

Učešće u radu Saveta za rodnu ravnopravnost Kruševac

Učešće u izradu Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost, Ćićevac

– Izrada i dostavljanje dodatnog seta komentara na predlog Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Ćićevac

Pregled pojedinačnih aktivnosti realizovanih tokom 2022 pogledajte u odeljku Izveštaji na sledećm linku https://udruzenjepescanik.org/izvestaji/pregled-aktivnosti-uz-pescanik-u-2022/

Scroll