Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

“ŽENE SA SELA SU MI INSPIRACIJA”

24. septembra 2021.

Udruženje žena Peščanik realizovalo je tokom proteklih 5 godina najmanje 50 radionica o diskriminaciji i nasilju prema ženama, za najmanje 500 žena, koje žive na seoskom području u Rasinskom okrugu, naprimer, u selu Čitluk, u selu Bela voda, Trebotin, Žabare, u selu Pakašnica, Cerova, Krvavica, u selu Jasika, Globoder…

Aktivistkinja UŽ Peščanik, koja je organizovala i vodila značajan broj pomenutih radionica, Dana Jovanović, o iskustvima rada i kontakata sa učesnicama radionica, između ostalog, kaže:

Mislim da je jako važno to što radimo na terenu sa ženama. Žene na selu su generalno manje vidljive, imaju ograničenu mogućnost zapošljavanja, druženja, lečenja i ekonomskog osamostaljivanja. Većina žena koje su do sada dolazile na radionice, žive u višečlanim domaćinstvima, u zajednicama, zavisne su od drugih, najčešće muškaraca, naprimer, muža, svekra, brata, oca, opterećene poslovima u kući, bašti, na njivi. Izložene su različitim oblicima diskriminacije, nedovoljno uvažene, često bez socijalne zaštite. U mnogim seoskim sredinama nema ambulanti. Učesnice radionica govorile su da ne raspolažu novcem niti vremenom za odlazak u grad, kod lekara. Na pitanje šta je to što im je potrebno, odgovaraju tako što na prvo mesto stavljaju potrebe dece, muževa, roditelja, a ne svoje. 

Većina učensica radionica nije znala za postojanje SOS telefona i nema informacije o radu institucija. Žive u zatvorenim sredinama, u kojima svako svakoga zna, ali se jedni drugima, kako je rekla učesnica radionice u selu Bela Voda u blizini Kruševca, “ne mešaju u porodične odnose”. Iz iskustva u radu sa ženama na selu, iz razgovora sa njima zaključula sam da su im druženja sa nama i naši odlasci kod njih jako važni, da im je važno da se okupe, da se makar ta dva sata druže, da čuju jedna drugu i dobiju informacije o radu institucija i Peščanika. Zadovoljne su što su mogle da odvoje neko vreme samo za sebe. Na radionice dođu bojažljivo, teško se otvoraju i pričaju, a na kraju odu nasmejane i zadovoljne. Meni je to klik, žene sa sela su mi inspiracija.

 

Scroll