Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Ženske organizacije ostaju primarni pružaoci besplatne pravne podrške i pomoći ženama i njihovoj maloletnoj deci

28. januara 2021.

Rezultati projekta „Besplatna pravna pomoć za žene i decu u potrebi“

 

Autonomni ženski centar iz Beograda, SOS Ženski centar Novi Sad i Udruženje žena Peščanik iz Kruševca su u periodu od jula do oktobra 2020. godine omogućili da 429 žena iz cele Srbije dobije 867 besplatnih pravnih saveta u sferi porodičnih odnosa, zaštite od svih oblika nasilja i socijalnih prava, kao i da za 106 žena koje imaju 125 maloletne dece budu napisana 143 podneska.

Dok podaci Ministarstva pravde za prvu godinu primene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći pokazuju da je ukupno 150 opštinskih službi koje pružaju besplatnu pravnu pomoć u Srbiji prosečno mesečno odobrilo 2 zahteva građana za pružanje besplatne pravne pomoći (u vidu pružanja pravnih saveta i pisanja podnesaka), podaci ovog projekta pokazuju da su tri ženske organizacije civilnog društva prosečno mesečno pružile 217 besplatnih pravnih saveta za 107 žena i napisale 36 podnesaka za 26 žena.

Takođe je omogućeno da 22 žene koje su višestruko marginalizovane i diskriminisane, i koje imaju 27 maloletne dece, budu besplatno zastupane na 50 ročišta pred sudovima i tužilaštvima u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu i Kruševcu, kao i da 15 žena koje imaju 14 maloletne dece podnesu 23 zahteva za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć, naknadu Grada Beograda za pomoć žrtvama nasilja ili dečiji dodatak.

Besplatna pravna podrška i pomoć je omogućena ženama i njihovoj maloletnoj deci koji se tokom pandemije virusom Covid-19 suočavaju sa još većim osiromašenjem uslovljenim gubitkom formalnog i neformalnog zaposlenja i nedavanjem izdržavanja za maloletnu decu, kao i ženama koje su preživele ili i dalje preživljavaju nasilje u porodici, među kojima je veliki broj onih koje su prvi put potražile besplatnu pravnu pomoć tokom vanrednog stanja i zabrane kretanja.

Od 106 žena kojima su pisani podnesci, 56 su samohrane majke, 40 je sa minimalnim prihodima, 30 žena je nezaposleno, 12 imaju hronično fizičko ili psihičko oboljenje ili su nesposobne za rad, osam ostvaruje pravo na socijalnu pomoć ili dečiji dodatak, šest žena je sa invaliditetom, šest su Romkinje, tri strankinje i jedna žena iz kategorije interno raseljenih osoba. Od 125 maloletne dece čijim majkama je pružena besplatna pravna pomoć, četvoro dece je sa invaliditetom.

Projekat  „Besplatna pravna pomoć za žene i decu u potrebi“ je sproveden u okviru programa „Podrška migrantima i lokalnim zajednicama u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji“, koji finansira Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu. Program sprovodi Grupa 484.

Scroll