Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Koordinirana akcija institucija u borbi protiv nasilja nad ženama

17. oktobra 2010.

U okviru projekta „Ka glasnijem NE nasilju nad ženama“ koji realizujemo u partnerstvu sa Savetom za ravnopravnost polova grada Kruševca a uz pomoć Ministarstva rada i socijalne politike i Uprave za rodnu ravnopravnost održana su dva seminara u Kruševcu.

Prvi seminar pod nazivom „Nasilje u porodici i institucionalna zaštita“održan je od 27. do 29. avgusta tekuće godine. Na ovom seminaru učesnici/e su bii/e predstavnici/e Centra za socijalni rad, Policijske uprave, Zdravstvenog centra, Osnovnog suda, Višeg javnog tužilaštva, Doma za decu jefimija, Saveta za ravnopravnost polova kao i NVO Romano alav i Peščanika. Seminar je realizovan u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom iz Beograda, a trenerice su bile Marija Banuah Brusin i Jelena Nedeljkov.

Drugi seminar pod nazivom „Korodinirana akcija institucija u lokalnoj zajednici u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici održan je 30.septembra. Trenerice su bile Tanja Ignjatović, Zdravka Gigov. Učesnici/e su bili/e predstavnci/e Centra za socijalni rad, Policijske uprave, Zdravstvenog centra, Doma za decu Jefimija i Školske Uprave. Program ovih seminara akreditovan je kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i svi/e učesnici/e koji su pohađali seminar dobiće sertifikat.

Scroll