Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Okrugli sto i prezentacija projekta Ka glasnijem NE nasilju nad ženama

29. jula 2010.

Udruženje žena Peščanik je 22.06.2010 organizovalo okrugli sto i javnu prezentaciju projekta „Ka glasnijem NE nasilju nad ženama“. Ovaj projekat je jedan od 9 izabranih u konkurenciji od 140 predloga na konkursu Borba protiv rodno i seksualno zasnovanog nasilja koji je početkom tekuće godine raspisala Uprava za rodnu ravnopravnost Vlade Srbije.

Cilj projekta „Ka glasnijem NE nasilju nad ženama“ je doprinos unapređenju i zaštiti ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti polova kroz podizanje kapaciteta lokalne uprave i predstavnika/ca institucija u opštinama Rasinskog okruga za borbu protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja. Projekat će trajati 9 meseci, vredi 27 000 dolara i biće realizovan u partnerstvu sa Savetom za rodnu ravnopravnost i u saradnji sa organizacijama Autonomni ženski centar iz Beograda i Romano Alav iz Kruševca.

Projekat obuhvata dve grupe aktivnosti:

  • seminari o seksualnom i rodno zasnovanom nasilju za predstavnice/ke Centra za socijalni rad, Policije, Opštinskog suda, Tužilaštva, Medicinskog centra, lokalne uprave i organizacija civilnog sektora U Rasinskom okrugu.
  • 6 tribina(po 1 u svakoj opštini okruga) o zakonodavnom okviru za poboljšanje položaja žena i unapređenje ravnopravnosti polova.
Scroll