Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Okrugli sto i prezentacija rezultata analize lokalnih medija

29. jula 2010.

Uz podršku Švedske organizacije Kvinna till Kvinna u okviru projekta Ženski informativno edukativni centar realizovana je i aktivnost monitoringa medija. Udruženje žena Peščanik je 8. juna u Skupštini grada Kruševca organizovalo okrugli sto i prezentaciju rezulatata rodne analize lokalnih medija. Rezultate su prezentovale Jovana Pavlović i Zvezdana Budimović, aktivistkinje Peščanika. Analizirani mediji su nedeljni listovi Pobeda i Grad, kao i Regionalna televizija Kruševac.

Analizom nedeljnih listova Grad i Pobeda došlo se do zaključka da od ukupno 27 izdvojenih tekstova iz oba nedeljnika, samo jedan se bavi rasnim stereotipima. Možemo uočiti poboljšanje rodne senzitivnosti jezika u lokalnim medijima kada su nazivi zanimanja žena u pitanju. U ovom slučaju to poboljšanje je evidentno u nedeljniku Pobeda, gde je samo u jednom slučaju zanimanje žene navedeno u muškom rodu. Nedeljnik Grad nastavlja sa poštovanjem kodeksa rodno senzitivnog izveštavanja.

Analizom 13 televizijskih priloga žena se nalazi u centralnom fokusu samo u jednom-iz oblasti umetnosti. Ni jedan prilog ne govori o rodnoj ravnopravnosti, niti se bavi stereotipima. Problem sa rodno senzitivnim jezikom i dalje postoji, jer nedoslednost u njegovoj primeni govori da se tome i dalje ne posvećuje nikakva pažnja.

Scroll