Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Psihičko nasilje: Prepoznaj i pruži podršku

20. marta 2024.

Istraživanja govore da svaka 2. žena u svetu tokom svog života pretrpi neki oblik psihičkog nasilja u porodici i / ili od partnera.

Psihičko nasilje javlja se kao samostalni ili prateći oblik drugih vidova nasilja, npr. fizičkog i / ili seksualnog. Psihičko nasilje teško je dokazivo – ne ostavlja modrice i vidljive povrede, ali veoma negativno utiče na mentalno zdravlje i blagostanje žene, urušavajući njeno samopouzdanje i proizvodeći osećaj straha i nesigurnosti. Depresija, anksioznost, misli o samoubistvu ili pokušaj samoubistva su neka od stanja kroz koja prolaze žene koje su iskusile ili trpe emocionalno zlostavljanje.

Neki od oblika psihičkog nasilja su: ponižavanje i omalovažavanje, kritikovanje ženine inteligencije, izgleda, sposobnosti, vikanje, vređanje i psovanje, nazivanje pogrdnim imenima, ucene, pretnje, sprečavanje žene da se viđa sa prijateljima i porodicom ili da uspostavlja nova prijateljstva i kontakte.

U okviru projekta “Psihičko nasilje: prepoznaj i pruži podršku”, Udruženje žena Peščanik realizovaće kampanju za povećanje znanja o rasprostranjenosti i o zdravstvenim posledicama pomenutog tipa nasilja, koja je namenjena zaposlenima u zdravstvenim ustanovama, građankama sa iskustvom psihičkog nasilja, kao i široj javnosti. Takođe, od 1. juna na SOS telefonu UŽ Peščanik 066 006 606, korisnicama će biti dostupna i stručna psihoterapeutska podrška.

Projekat, koji su podržali OAK i TRAG Fondacija trajaće do kraja 2024. Slični projekti biće realizovani i u nekoliko drugih gradova u Srbiji, kao i u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Konsultantkinja i saradnica u realizaciji projekta je doktorka Bosiljka Đikanović, profesorka na katedri socijalne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

 

15 godina rada SOS telefona UŽ Peščanik – 066 006 606

Verujem Ti!

Scroll