Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Radionice za devojke

28. jula 2010.

Uz podršku švedske organizacije Kvinna till Kvinna u okviru projekta Ženski informativno-edukativni centar, do sada smo realizovale 3 radionice za devojke od ukupno 5 koje planiramo ove godine. Tema ovogodišnjih radionica je Nasilje u partnerskim vezama i u porodici. Radionice smo realizovale u Srednjoj Građevinskoj školi. Na radionicama je prisustvovalo ukupno 41 učenica.

Predavanje je bilo radioničarskog tipa i tema „Nasilje u partnerskim vezama i u porodici“ obrađivana je kroz definiciju nasilja, definiciju UN nasilja nad ženama, krugove nasilja, vrste nasilja, zašto žena/devojka ostaje u nasilju, kao i predrasude o nasilju. Opšti zaključak je da su učenice bile jako zainteresovane za ovu temu, kao i da su imale već neko predznanje o nasilju. Aktivno su učestvovale na radionicama I davale svoje mišljenje, takođe su bile zainteresovane za naš rad na SOS telefonu.
Evaluacioni listovi pokazali su da je ova tema jako važna i da se treba što više raditi na osnaživanju devojaka kroz ovakve radionice.

Scroll