Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Izveštaj o dosadašnjoj realizaciji projekta „Sa ženama na selu za sve žene“

16. avgusta 2019.

U izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji za 2018. žene sa invaliditetom, Romkinje, starije i žene na selu, svrstane su među najdiskriminisanije grupe u društvu.

Dugogodišnje iskustvo rada Udruženja žena Peščanik u lokalnim zajednicama, uključujuči i seoske sredine, svedoči da ženama koje žive u selima nedostaju informacije, socijalni i društveni kontakti. Žene na selu često ostaju bez zdravstvenog i penzionog osiguranja. Lokalni saobraćaj ne odgovara na njihove potrebe: autobuski su retki i / ili ne stižu do određenih delova naseljanajčešće oba. Loša ili nepostojeća ulična rasveta, ograničava kretanje i kontakte i pojačava izolovanost.

U savetima mesnih zajednica u Rasinskom okrugu žena je ispod 10%. Slično je i u drugim delovima Srbije. Naprimer, na izborima za savete mesnih zajednica na teritoriji Leskovca, sedišta Jablaničkog okruga, 2018., od 139 mesnih zajednica, u 74 nije kandidovana nijedna žena.

U slučaju Romkinja i žena sa invaliditetom registrujemo: zavisnost od porodice (žene sa invaliditetom su i fizički često zavisne od okoline), ranu udaju (Romkinje), siromaštvo, nezaposlenost, nedovoljno obrazovanje / nedostupnost obrazovanja / prekid školovanja, odsustvo poverenja u većinsku zajednicu i u institucije. (Pogledajte na Youtubu film o preprekama na koje, naprimer, nailaze mlade žene na selu, koje žele da se obrazuju; Matura /Graduation, koji smo snimile 2018.)

Scroll