Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Izveštaj o realizaciji projekta „Podrška ženama u nasilju“ 2014.

16. avgusta 2019.

Osnove informacije o projektu

Naziv projekta: Podrška ženama u nasilju

Partneri: Albos, doo. Kruševac, Novine Grad

Ciljne grupe:
– žene u situaciji nasilja, uključujući žene iz višestruko diskriminsanih grupa,
– lokalna uprava
– institucije, uključujući i medije
– javnost

Trajanje projekta: 6 meseci (1.2.-31.7.2014.)

Teritorija na kojoj je realizovan projekat: Rasinski okrug – Kruševac, Trstenik, Aleksandrovac, Brus, Ćićevac, Varvarin

Koordinatorka: Slavica Stanojlović Urošević

Realizovane aktivnosti:

1. Pripremne aktivnosti

Priprema materijala; uspostavljanje kontakata sa partnerkama i saraddnicama, medijima, institucijama, dogovaranje procedura; Konkurs za obuku za rad na SOS telefonu; intervjui sa 25 kandidatkinja i odabir 17 žena za edukaciju

2. Edukativne aktivnosti

2.1 Obuka za rad na SOS telefonu, dva 2-dnevna treninga o ženskim pravima; Praktična obuka – mentorstvo; 4 radionice za konsultantkinje: izazovi rada na SOS-u, emotivna pismenost, specifičnosti rodno zasnovanog nasilja u višestruko diskriminisanim grupama i pravna pomoć i procedure.

2.2. Seminar za novinarke/e o izveštavanju o nasilju – Učestvovale/i novinarke/i lokalnih medija u Kruševcu, dopisnici/ce nacionalnih medija, predstavnice PR službi javnih preduzeća i ustanova, Kancelarije za mlade i konsultantkinje na SOS-u.

3. Preventivne i promotivne aktivnosti

3.1 Prezentacija Konvencije Saveta Evrope o prevenciji i sprečavanju nasilja prema ženama – prisustvovalo 39 osoba iz institucija, lokalne uprave, NVO i građanki/a.

3.2 Sastanak sa zaštitnikom građana/ki, Kruševac – 34 učesnice/ka.

3.3 Odštampano i distribuirano 1200 letaka, 140 plakata i 750 info kartica; Postavljen transparent preko glavne ulice u Kruševcu (25.05 15.06); Ulične akcije u svih šest (6) gradova Rasinskog okruga.

4. Aktivnosti na vidljivosti projekta

Napravljen medijski plan za informisanje javnosti o projektu; Konferencija za novinare/ke; Najave i izveštaji sa aktivnosti postavljeni na fejsbuk i sajt Peščanika, gostovanja i intervjui za lokalne i nacionalne medije; u kontinuitetu upućivane informacije na mejling liste „Ženska posla“ i „Mreža žena protiv muškog nasilja Srbije“ i sajt „Potpisujem“.

Rezultati projekta, zaključci i zapažanja

1. Povećan broj žena edukovanih i voljnih za pružanje adekvatne psihosocijalne i pravne podrške ženama u situaciji nasilja putem SOS telefona sa 4 na 16.
17 žena steklo teorijska znanja o ženskim pravima i potrebama žena u situaciji nasilja, od toga 12 žena radi na SOS telefonu uz pomoć iskusnih konsultantkinja.

2. Povećana dostupnost podrške ženama u situaciji nasilja
Uspostavljen rad SOS telefona; dostupnost podrške ženama u situaciji nasilja povećana 4 puta, sa 3 na 12 sati nedeljno; Uvedena podrška na romskom jeziku po potrebi; Broj SOS usluga povećan 3 puta u odnosu na 2013. godinu: beležimo 53 poziva, 33 individualne konsultacije sa klijentkinjama i 29 napisanih podnesaka: 6 tužbi za razvod braka, 3 za vršenje roditeljskog prava, 3 za izricanje mera zaštite od nasilja i 2 tužbe za izricanje mere lečenja, 2 krivične prijave Tužilaštvu, 2 prijave Policiji o nasilju, 6 podnesaka Centru za socijalni rad (Kruševac, Ćićevac), 4 Policiji i jedan podnesak Ministarstvu Pravde RS.

3. Stručna i najšira javnost upoznate sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i radom nezavisnih tela za ljudska prava
73 učesnika/ca na prezentaciji Konvencije SE i skupu sa zaštitnikom građana /ki; Podeljeno 3000 letaka i objavljene 32 informacije na medijima o Konvenciji SE i radu Kancelarije zaštitnika građana/ki

4. Povećana vidljivost problema nasilja prema ženama i mogućnosti i značaja korišćenja usluge SOS telefona
12 medijskih profesionalaca/ki u okrugu povećalo znanja o izveštavanju o nasilju; Broj medijskih informacija (96) o nasilju u okrugu povećan 3 puta tokom projekta u odnosu na 6 to mesečni period pre projekta. O projektu izveštavali/e: Večernje novosti, Blic, Politika, Informer, RTS, B92, Fonet, Beta i Tanjug, GRAD, TV Plus i Jefimija, RTV Kruševac i internet mediji Kruševac onlajn i 037 info; Postavljeno 5 postova na fejsbuku Peščanika, 8 objava na veb sajtu, jedan baner.

5. Povećan broj kontakata i unapređena komunikacija sa Policijskom upravom i Centrom za socijalni rad u Kruševcu (i Ćićevcu), kao i sa drugim institucijama
Tokom projekta održano najmanje 10 formalnih i neformalnih sastanaka i razgovora sa predstavnicima Policije o podršci ženama u situaciji nasilja; Policijska uprava u promotivni materijal o nasilju prema ženama uključila SOS uslugu koju pruža Peščanik; Peščanik uputio 3 zahteva Centru za socijalni rad za sazivanje konferencije slučaja; iako konferencije nisu održane, komunikacija sa Centrom bila je intenzivna; Kontakti sa Centrom za socijalni rad u Ćićevcu u vezi sa klijentkinjom iz tog grada; Predstavnici Policijske uprave i Centra za socijalni rad, kao i drugih intistucija redovno učestvovali u aktivnostima u projektu; Na poziv Centra za socijalni rad, Peščanik učestvovao u izradi Protokola za postupanje u situaciji nasilja prema ženama; Predlozi i sugestije Peščanika za izradu Protokola, prihvaćeni; U institucijama u okrugu postavljeni plakati o radu SOS-a.

6. Povećan broj kontakata i unapređena saradnja sa gradskom upravom Kruševca Predstavnici/e uprave učestvovali u javnim aktivnostima u projektu, predstavnica Saveta za rodnu ravnopravnost pozdravila učesnice/ke tribine o Konvenciji SE; Zamenik zaštitnice građana/ki Nemanja Moskovljević predstavio rad Kancelarije Zaštitnika na Peščanikovoj tribini: Gradska uprava odobrila besplatno postavljanje transparenta sa brojem i radnim vremenom SOS telefona preko glavne ulice što je prvi takav transparent o temi nasilja prema ženama ikada u Kruševcu.

7. Unapređeni kontakti sa privrednim subjektima u gradu
Peščanik je edukativne i promotivne javne aktivnosti organizovao u hotelu Rubin; Radnici Elektrodistribucije bez nadoknade postavili transparent preko glavne ulice. Uspostavljen kontakt sa predstavnicama Etno sela Latkovac, opština Aleksandrovac i stanovnicama/cima podeljen informativni materijal o nasilju.

8. Ženske NVO i aktivistkinje bolje povezane i preduzimaju zajedničke akcije
U organizovanje uličnih akcija u okrugu uključile su se i članice Mreže braniteljki ženskih prava RO: „Ž kao žena i kao Župa“, Aleksandrovac, Ženski centar iz Trstenika i neformalne grupe u Varvarinu, Ćićevcu i Brusu; Dogovoreno je da, Peščanik i „Ž kao žena…“ sačine i pošalju predlog lokalnoj upravi Aleksandrovac za usvajanje Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou; Dogovoreno je da najkasnije na jesen 2014, aktivistkinje u Kruševcu upute predlog gradskoj upravi za redovno razmatranja godišnjeg izveštaja o radu zaštitnika građana/ki.

Partnerstvo i saradnja u realizaciji projekta

Zvanični partner u realizaciji projekta bio je nedeljnik Grad, koji je bio angažovan na organizaciji seminara za medije i obezbeđivanju vidljivosti projekta. Sa Romani ciknom, Kruševac i Formom mladih sa invaliditetom, Trstenik, bile smo u kontaktu sve vreme trajanja projekta, a konkretno smo sarađivale u odabiru i edukaciji konsultantkinja i realizaciji uličnih akcija. Od Autonomnog ženskog centra, Beograd dobile smo pomoć u procesa izbora kandidatkinja i zajedno smo realizovale drugi modul seminara za konsultantkinje. Mreža žena protiv nasilja je, takođe, podržala naše aktivnosti, a posebno nam je pomagala na povećanju vidljivosti projekta, i razmeni znanja i iskustava sa ostalim članicama Mreže. Predstavnica organizacije „Osvit“ iz Niša je, u okviru prvog modula seminara, održala radionicu o diskriminaciji i nasilju prema Romkinjama.

Scroll