Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Izveštaj za prvi izveštajni period – od 1. decembra 2013. do 15. marta 2014.

16. avgusta 2019.

Projekat „Udruženim naporima ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI AKTIVNOSTI U KRUŠEVCU
za period 1.12.2013. – 15.03.2014.

I Promocija Konvencije SE

DECEMBAR 2013.

– Učešće na seminaru „Koordinirana akcija u lokalnoj zajednici“ u organizaciji AŽC-a, hotel Palas Kruševac

– Ulična akcija obežavanja Dana borbe protiv femicida,

– Seminar o ženskim pravima, nasilju prema ženama i upoznavanje sa Konvencijom Saveta Evrope, Ćićevac, sala Skupštine opštine

– Seminar o ženskim pravima, nasilju prema ženama i upoznavanje učesnica sa Konvencijom Saveta Evrope, Brus, sala Skupštine opštine

– Radni ručak sa novinarima i novinarkama u Kruševcu – predstavljena Konvencija

JANUAR 2014.

– Učešće na seminaru AŽC, Vrnjačka Banja. Nastavak partnerstva na IPA projektu i rezime aktivnosti u kampanji “ Potpisujem“.

– Sastanak u CSR – Revizija slučaja nasilja u okviru projekta „Koordinirana akcija u lokalnoj zajednici u nasilju nad ženama“.

FEBRUAR 2014.

– Seminar ISC – Izgradnja mreža i koalicija. Pozvan je Peščanik kao partner AŽC-a u kampanji „Potpisujem Konvenciju protiv nasilja nad ženama“.

– Obeležavanje V day-a. Ulična akcija u saradnji sa Alternativnim centrom za devojke, Trg kosovskih junaka. Podela letaka. Učestvovalo 30 -tak žena.

– Sastanak sa ženama iz Tutina i razmena iskustava u pružanju podrške ženama u situaciji rodno zasnovanog nasilja. Poseta na poziv Mreže žena protiv nasilja.

– Konferencija za štampu povodom realizacije projekta Udruženja žena Peščanika „Podrška ženama u nasilju“ koji podržava Ministarstvo rada i socijalne politike

– Učešće na sastanku radne grupe Ministarstva za izradu Pravilnika za rad SOS telefona u Srbiji.

MART 2014.

– Sastanak u Lokalnoj upravi o temi formiranja radne grupe za izradu Sporazuma o saradnji na lokalnom nivou između ustanova i drugih organizacija za efikasnije sprovođenje zaštite žrtava nasilja u porodici i partnerskim odnosima.

– Konferencija slučaja, drugi revizioni sastanak u Centru za socijalni rad

– Koordinirana akcija, AŽC i Centar za socijalni rad, Lazarevac, sastanak u hotelu Palas – revizija slučaja, drugi radni sastanak

– Trening za rad na SOS telefonu u okviru projekta „Podrška ženama u nasilju“. Trening realizovale aktivistkinje i konsultantkinje na SOS telefonu, Snežana Jakovljević, Slavica Stanojlović, Milkana Pavlović i Dana Jovanović. Radionicu o diskriminaciji radila Zorica Sačipović, pravnica i aktivistkinja NVO „Osvit“, Niš.

– Sporazum u lokalnoj zajednici o saradnji institucija i NVO u zaštiti žena od nasilja. Peščanik je pismeno poslao svoje komentare na predlog Sporazuma u lokalnoj zajednici o saradnji institucija u zaštiti žena d nasilja.Većina predloga je prihvaćena.

– Učešće na tribini Alternativnog centra za devojke u okviru projekta „Koordinisani odgovor na nasilje“. Slavica Stanojlović govorila o podršci koju organizacija pruža ženama u situaciji nasilja.

– Sastanak sa predstavnicima Policijske uprave, u njihovim prostorijama i na njihovu inicijativu, u vezu sa partnerstvom na projektu vezanom za borbu protiv nasilja nad ženama koje finansira OEBS. Projekat je poslat. Peščanik je dao predlog da na tribini govori o značaju Konvencije Saveta Evrope o smanjenju nasilja nad ženama.

II Informisanje korisnica (žena sa iskustvom nasilja) o pravima

Informisanje žena sa iskustvom nasilja započeto je u januaru 2014. godine. SOS za podršku ženama u situaciji nasilja radi u prostorijama Peščanika subotom od 11h do 14h i u tom periodu kontaktiralo je 6 žena, koje su informisane o svojim pravima i nadležnostima institucija (Policije, CSR, Tužilaštva…) po pitanju zaštite od nasilja.

Tokom ovog perioda, Osnovnom sudu u Kruševcu napisane su dve tužbe za traženje mera zaštite od nasilja – zabrane prilaska, jedna tužba za razvod braka, dve tužbe za vršenje roditeljskog prava, jedan podnesak za izricanje mere lečenja na psihijatriji uz lekarsko veštačenje.

Osnovnom tužilaštvu u Kruševcu je podneta jedna krivična prijava za nasilje. Na zahtev klijentkinje pravnica je napisala Ministarstvu pravde i državne uprave RS predstavku povodom rada Osnovnog tužilaštva u Kruševcu (nezadovoljna postupanjem Tužilaštva). Centru za socijalni rad je upućen podnesak za jednokratnu socijalnu pomoć. Tri aktivistkinje Peščanika su, na molbu klijentkinje da joj budu podrška, prisustvovale suđenju i izricanju prvostepene presude za nasilje. Prvi put u Kruševcu je izrečena mera zatvorske kazne u trajanju od 4 godine za nasilje u porodici.

Za sve podneske koje smo pisale nismo dobile povratne informacije od institucija, već od klijentkinja. Od Centra za socijalni rad smo dobile povratne informacije koje smo im telefonski tražile u vezi sa našim klijentkinjama.

Ukoliko je potrebno, možemo dostaviti kopije pomenutih podnesaka.

SOS tim Peščanika, do 15. marta, popunio je 8 upitnika sa klijentkinjama o njihovim iskustvima u Policiji i Centru za socijalni rad. Upitnici su poslati poštom.

III Praćenje primene politike o zaštiti žena sa iskustvom nasilja u lokalnoj sredini

Udruženje žena Peščanik formiralo je tim za istraživanje prava i usluga u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou koje su dostupne ženama u situaciji nasilja i započeta je analiza strategija, akcionih planova i odluka Skupštine grada Kruševca u oblasti socijalne zaštite.

Upućeni su zahtevi za dostavljanje podataka o slučajevima nasilja nad ženama i decom u 2012. i 2013. godini Policijskoj upravi i Centru za socijalni rad u Kruševcu. Očekujemo odgovor.

NAPOMENA: Sve aktivnosti su dobro medijski pokrivene, a mogu se naći i na sajtu i FB profilu Udruženja žena Peščanik. Ukoliko je potrebno, možemo pripremiti detaljniju informaciju o medijskim sadržajima koji se tiču naših aktivnosti u borbi protiv nasilja nad ženama.

Izveštaj sačinile:
Slavica Stanojlović i Milkana Pavlović

Scroll