Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Prateća beleška – Pomirenje iz ženske perspektive: ka normalizaciji odnosa Srbije i Kosova

12. februara 2021.

Projekat „Pregovori Beograd Priština iz ženske perspektive“, uz podršku Fondacije Kvinna till Kvinna

 

 

Pomirenje iz ženske perspektive:

ka normalizaciji odnosa Srbije i Kosova

 

 

Prateća beleška o istraživanju stavova lokalnih zvaničnika i zvaničnica u Rasinskom okrugu o dijalogu Beograd Priština, implementaciji UN Rezolucije 1325 i učešću žena u procesima pomirenja

 

Ovu belešku sačinile smo i dajemo je javnosti na uvid, jer smatramo da govori o aktuelnoj atmosferi i situaciji na lokalnom nivou u Srbiji, kao i spremnosti odnosno nespremnosti zvaničnih lokalnih struktura za upostavljanje kontakata i komunikacije sa nevladinim oganizacijama, pre svih ženskim grupama. Iako su teme istraživanja: dijalog Beograda i Prištine, primena Rezolucije Ujedinjenih nacija 1325 – Žene, mir, bezbednost i učešće žena u odlučivanju od izuzetnog značaja za vladavinu zakona, proces Evropskih integracija i demokratizaciju i razvoj zemlje, ispostavilo se da mnogi lokalni zvaničnici i zvaničnice u Rasinskom okrugu nemaju šta da kažu o tome.

 

Istraživanje je realizovano u periodu juni – decembar 2020. godine tokom pandemije korona virusa što je u značajnoj meri usporilo realizaciju aktivnosti i delimično doprinelo manjem broju intervjua od planiranog.  Druga, možda i veća teškoća sa kojom su se susrele aktivistkinje i istraživačice je manjak interesovanja zvaničnika za učešće u istraživanju.

 

Broj urađenih intervjua  je 22, od 35 planiranih:

 

Struktura intervjusanih – Tabela 1

  Planirane / Planirane Intervjuisani / Intervjuisane
Zvaničnice 25 16
Zvaničnici 10 6
Total 35 22

 

Struktura intervjuisanih zvaničnika i zvaničnica – Tabela 2

  Broj
Odbornice i odbornici 14
Visoko pozicionirane lokalne zvaničnice i zvaničnici 5
Savetnici  / Savetnice za različita pitanja 3

 

 

Prikupljanje odgovora na upitnike

 

Dopis sa osnovnim informacijama o projektu i molbom da se do određenog datuma dostavi  (dopisi su upućeni lično, na ime i prezime) zaposlenima u gradskim upravama, narodnim poslanicima i poslanicama u Skupštini Srbije iz Rasinskog okruga i odbornicima i odbornicama lokalnih skupština, poslat je na zvanične e-mail adrese svih 6 gradova u okrugu. Dopis je pratila i molba za povratnu informaciju o dostavljenim dopisima na označene adrese.

 

Odgovorila je samo jedna lokalna samouprava. Odgovor je bio pozitivan i iskazana je dobra volja da se organizuju intervjui sa zaposlenima. Saradnice UŽ Peščanik i Mreže žena Rasinskog okruga su ličnim odlaskom u zgradu lokalne uprave uspostavile potrebne kontakte i u naznačenom roku uspele da dođu do planiranih intervjua.

 

Desetak osoba smo kontaktirale, a uradile smo 7 intervjua. Imale smo  kontakt osobu  i ona nas je povezala sa intervjuisanima… Bilo je zahteva od strane zvaničnika da im pokažemo upitnik pre razgovora ali smo to odbile. Jedna osoba je tražila da joj pošaljemo upitnik online. Uz konsultacije sa vama, to smo i uradile. Ne znamo da li vam je uopšte odgovorila (Obraćanje Peščaniku. Odgovor jeNije.). Sve intervjue smo obavile tokom 2 dana.

 

Nakon što ostali gradovi nisu odgovorili na dopis, telefonom smo pozvale centrale svake od lokalnih uprava da proverimo da li su videli dopise i da li su ih poslali na naznačene adrese.

Jedna sekretarica nam je kazala da zvaničnici imaju zabranu da kontaktiraju sa UŽ Peščanik.

U drugoj lokalnoj upravi izbegavali su da daju odgovor na pitanje da li možemo da dobijemo tražene intervjue. Zvale smo nekoliko puta i dobile odgovor da sekretarica nije tu i da će se uskoro vratiti i odgovoriti nam. Intervjui su urađeni zahvaljujući ličnim kontaktima naših saradnica.

U trećoj lokalnoj upravi nisu odgovarali na pozive telefonom.

 

Obratila sam se lokalnoj samoupravi, međutim, nisam uspela da obavim nijedan razgovor. Rečeno mi je da osobe koje tražim nisu tu. Nakon toga, uspela sam da dogovorim jedan intervju, ali je kasnije ta osoba odustala, kazavši sa se boji da bi joj posao mogao biti ugrožen iz nekog razloga. Potom sam stupila u kontakt sa još dve osobe, koje su bili voljne da daju interviju, ali su i one odustale, jedna iz, meni se čini, opravdanih razloga. Druga je kazala da većina odgovora zahteva dobro poznavanje propisa i stanja na terenu, a ona nije sigurna da može dati validne odgovore.

 

U jednoj od opština su nam rekli da će proveriti i da kroz dan, dva pozovemo ponovo. Na ponovljeni poziv niko nije odgovarao. Intervjue su naše saradnice uradile zahvaljujući ličnim kontaktima.

 

Kontaktirale smo ukupno osam zvaničnika i zvaničnica.  Oni koji su odbili, odbili su zbog nemogućnosti da uskladimo termine, ili se bar tako čini. Oni koji su pristali, pristali su odmah, na osnovu ličnog kontakta. Tema im nije bila bliska, ali smo u samom startu razjasnili da pogrešnih odgovora nema.

Utisak većine je bio da su tek u toku intervjua počeli ozbiljnije da razmišljaju o temi, da ranije problem i rešenje nisu posmatrali iz tog ugla i da su se malo bavili svim pa i ovom temom koja „nije lokalna“. (mali je uzorak za zaključak, pa je ovo samo blagi utisak)

 

U Kruševcu, 15. februara 2021.

Zabeležila Snežana Jakovljević

 

Scroll