Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Nasilje u intimnom i partnerskom odnosu: rodna simetrija ili rodna asimetrija

29. jula 2019.

Prenosimo ovde odličan tekst Tanje Ignjatović, aktivistkinje Autonomnog ženskog centra iz Beograda i ekspertkinje za nasilje prema ženama, koji odgovara na sve češću zamenu teza da i žene jednako vrše nasilje nad muškarcima.

„Muškarci i žene mogu podjednako da izraze agresiju tokom sukoba, ali kada se radi o nasilju koje je motivisano kontrolom, koja ne zavisi od situacije, već je više sistemske prirode, rodna asimetrija je jasna. Rezultati analize nedvosmisleno potvrđuju da je neopravdano predstavljati nasilje u intimnom i partnerskom odnosu rodno neutrelnim pojmovima.“

Pročitajte ceo tekst ovde.

Scroll