Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Aktivne devojke za društvo jednakosti, izveštaj za 2013. godinu

14. avgusta 2019.

Udruženje žena Peščanik u saradnji sa Alternativnim centrom za devojke a uz podršku Kvinna till Kvinna Fondacije za mir i rodnu ravnopravnost, realizuje projekat Aktivne devojke za društvo jednakosti. U pitanju je dvogodišnji projekat koji se realizuje od januara 2013. do kraja oktobra 2014. godine.

Projekat ima za cilj jačanje uloge mladih žena u izgradnji demokratskog i ravnopravnog društva, iskorenjivanje predrasuda među mladima u Rasinskom okrugu kao i povezivanje mladih žena u Balkanskom regionu. Ciljnu grupu čine devojke i mlade žene, koje želimo da edukujemo, osnažimo i motivišemo da uzmu aktivnije učešće u društvenim promenama i javnom zagovaranju ženskih ljudskih prava.

U aprilu 2013. održan je vršnjački trening za devojke iz Rasinskog okruga (Ćićevac, Varvarin, Trstenik, Brus, Aleksandrovac i Kruševac) na temu ženskih prava i rodne ravnopravnosti, na kom je 19 mladih žena osnaženo i edukovano da samostalno drži radionice o ženskim pravima u svojim opštinama. Nakon treninga, u 5 opština Rasinskog okruga i Kruševcu održano je ukupno 28 radionica u srednjim školama, Kancelarijama za mlade i drugim organizacijama. 138 mladih žena prošlo je ove radionice na kojima su dobile osnovne informacije o rodnoj ravnopravnosti i ženskim ljudskim pravima kroz radionice na teme Rod i pol, Nasilje nad ženama, Istorija ženskog organizovanja, Slika žene u medijima i Asertivnost (nenasilna komunikacija).

U Kruševcu je organizovano 9 kreativnih radionica pod nazivom „Ženski dan“; ova aktivnost je imala za cilj kreiranje bezbednog prostora za mlade žene, da se osnaže i provedu kvalitetno i kreativno vreme u učenju novih veština. Na ovim radionicama devojke su učile osnove dramskih tehnika, joge, samoodbrane, da prave umetničke predmete, nakit, lampe i sl. i sada je ova aktivnost prepoznata i veoma posećena. U prošloj godini ukupno113 devojaka je učestvovalo na „Ženskom danu“.

Takođe smo organizovale 10 filmskih projekcija na aktivnosti „Feministički bioskop“ gde su mlade žene mogle da saznaju više o položaju žena širom sveta. Ovu aktivnost posetilo je u toku prošle godine 132 učesnica/ka.

Kroz ovaj projekat ostvarile smo uspešnu saradnju sa 2 srednje škole u Kruševcu, (Ekonomsko – trgovinskom i Tehničkom školom), kao i sa Srednjim školama i Kancelarijama za mlade u Varvarinu, Brusu, Trsteniku, Ćićevcu, i Aleksandrovcu.

U novembru 2013. zajedno sa devojkama koje su prošle vršnjačku edukaciju, posetile smo Upravu za rodnu ravnopravnost u Beogradu i razgovarale sa Natalijom Mićunović, direktorkom Uprave, koja nam je dala informacije o dosadašnjem radu ovog tela. Tom prilikom posetile smo Žene u crnom i Autonomni ženski centar gde su se devojke upoznale sa radom i aktivnostima ovih velikih ženskih organizacija.

U narednoj godini projekta nastavljamo sa istim aktivnostima, a u aprilu je planiran Regionalni trening za video aktivizam. Cilj ovog treninga je da se mlade žene iz Albanije, Kosova, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne gore i Srbije povežu i nauče osnove video aktivizma. Jedan od rezultata ovog treninga biće i kratak dokumentarac o položaju mladih žena u ovim zemljama regiona.

Scroll