Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Izveštaj o eksternoj evaluaciji projekta

16. avgusta 2019.

OPŠTI PODACI O PROJEKTU

  • Naziv projekta: „Žene Rasinskog okruga za život bez nasilja – za efikasniju saradnju u lokalnim zajednicama u borbi protiv nasilja prema ženama“
  • Trajanje projekta: od 01.09.2016. do 31.12.2017.
  • Status implementacije / realizacije: završen
  • Problem kojim se bavi projekat: Zaštita od nasilja prema ženama i u porodici
  • Cilj: Unaprediti zaštitu žena koje su preživjele rodno utemeljeno nasilje u Rasinskom okrugu.
  • Ciljne grupe: donositelji odluka – predstavnici lokalnih samouprava i institucija, ženske organizacije civilnog društva i aktivistkinje za prava žena, žene koje su preživjele nasilje, građani/ke uključujući i višestruko diskriminisane žene.
  • Geografski obuhvat projekta: Rasinski okrug, opštine Brus, Ćićevac, Aleksandrovac, Trstenik,Varvarin i Grad Kruševac.
  • Ukupan budžet projekta: 56 590 eura
  • Projektni tim: koordinatorka, asistentkinja i tehnička asistentkinja
  • Partneri/ce: Romanicikna – Kruševac, Ž kao Žena i kao Župa – Aleksandrovac, Kaliopa – Brus, Una -Ćićevac i neformalne ženske grupe iz Varvarina i Trstenika; Mreža Žene protiv nasilja; Autonomni ženski centar, Beograd

Izveštaj o eksternoj evaluaciji projekta

Scroll