Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Ženski informativno edukativni centar – Izveštaj za 2013.

14. avgusta 2019.

2013. bila je druga godina poslednjеg trogodišnjeg perioda implementacije projekta „Ženski informativno edukativni centar“ (ŽIEC), koji podržava Fondacija za mir i rodnu ravnopravnost Kvinna till Kvinna. Cilj projekta je osnaživanje žena u Rasinskom okrugu da traže svoja prava i podizanje svesti građana i građanki o važnosti rodne ravnopravnosti. U 2013. Peščanik je realizovao 31 događaj u okviru ŽIEC projekta i 16 zahvaljujući suštinskoj KTK podršci. Skoro 400 osoba, većinom žena, učestvovalo je na 9 seminara, 4 okrugla stola, 4 radna ručka, 3 informativna sastanka… Oko 2000 osoba dobilo je informativni materijal o ženskim pravima i rodnoj ravnopravnosti putem 7 uličnih akcija. Peščanik je poslao 15 pisama zvaničnicima reagujući na njihove odluke i postupke i pozivajući ih na odgovornost i uputio 6 saopštenja za javnost medijima. Više od 210 informacija o našem radu pojavilo se u različitim medijskim izveštajima u 2013. 763 osobe posetile su veb sajt organizacije 1295 puta. U okviru akcije „Milijarda ustaje“ (One billion rising), Peščanik, prijateljice/i i građani/ke plesali su na glavnom trgu i u DIS marketu u formi „fleš moba“. Gošće Peščanika bile su eksperkinje za ženska prava iz zemlje i inostranstva. Oko 20 žena i muškaraca na poziciji donositeljki/oca odluka i najmanje 100 političarki učestvovalo je u aktivnostima u okviru ŽIEC-a i aktivnostima podržanih od KTK. U 2013, Peščanik je sarađivao sa različitim ženskim grupama nezavisno i/ili u okviru Mreže braniteljki ženskih prava Rasinskog okruga i dve velike nacionalne mreže – Mreže žena protiv nasilja i Mreže Žena u crnom.

Projekti i akcije u 2013.

U 2013. Peščanik je sproveo (implementirao) 3 projekta:

1. „Ženski informativno edukativni centar“ (WIEC) podržan od organizacije Kvinna till Kvinna

2. „Aktivne devojke za društvo jednakosti“, takođe KTK

3. „Osnažujemo druge, osnažujući sebe“ (oktobar 2012 – maj 2013 ), Global Fund for Woman

U 2013. Peščanik je realizovao i 3 manja projekta na osnovu dodatnog sporazuma o podršci Kvinne till Kvinne:

1. Zaštita žena od nasilja u Austriji i Srbiji – okrugli sto, seminar i sastanak Mreže žena protiv nasilja.

2. Evaluacija stanja u Mreži žena Rasinskog okruga.

3. Konsultacije u vezi sa pisanjem projektnih aplikacija

U 2013. Peščanik je otvarao svoju kancelariju, svake subote, za žene žrtve nasilja koje su tražile (kojima je bila potrebna) pomoć.

U 2013. organizacija je postala jedna od 6 partnerskih organizacija u Srbiji u projektu Autonomnog ženskog centra „Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima protiv nasilja nad ženama“, koji se realizuje u 5 zemalja bivše Jugoslavije i Austriji, u saradnji sa 29 ženskih nevladinih organizacija.

Peščanik je učestvovao u radu Mreže Žena u crnom i Mreže žena protiv nasilja.

Ženski informativno edukativni centar – realizovane aktivnosti i postignuti rezultati u 2013.

Organizovale smo 6 jednodnevnih seminara, u svakom od 6 gradova okruga, na kojima su učestvovale 103 žene. Teme su bile žensko organizovanje, rod i pol, medijska slika žene, pravni okvir protiv diskriminacije na osnovu poola. Na seminarima u Trsteniku, Kruševcu, Ćićevcu i Brusu predstavljena je Konvencija Saveta Evrope o prevenciji i zaštiti žena od nasilja. Gradonačelnik Brusa, Slobodan Vidojević, pozdravio je učesnice seminara u tom gradu. Nakon seminara, Peščanik je poslao lokalnim upravama u Ćićevcu i Brusu (jedini gradovi u okrugu bez ovog tela, još uvek) inicijativu sa seminara o osnivanju tela za rodnu ravnopravnost.

Tabela 1 – Hronološki pregled seminara

Datum/vreme  Organizatorka  Učesnice
29/06 Aleksandrovac, Mitrovo polje Snežana Zarić 11
20/07,Varvarin zgrada Opštine Vesna Jovanović 17
19/10,Trstenik, restoran Morava Jelena Batoćanin Savić 12
26/10,Kruševac, Hotel Rubin Projektni tim 16
11/12, Ćićevac, zgrada Opštine Mirjana Nikolić 13
12/12, Brus, zgrada Opštine Stadija Оbradović 34
Ukupno   103

Seminar jačanja kapaciteta – 14-15.12.2013. Hotel Rubin

Reč je o dvodnevnom seminaru unapređivanja veština aktivistkinja za korišćenje društvenih mreža i upoznavanje sa radom na internetu. Goran Zarić, iz Dokukina (www.dokukino.rs) je vodio seminar.

Okrugli stolovi

20.05.2013 – Stanje ženskih prava i rodne ravnopravnosti u Rasinskom okrugu, 26 učesnica. Govorile su: Snežana Zivkovic, Romani cikna, Dragana Vlašković, Forum mladih sa invaliditetom, Trstenik i Vesna Jovanovic, Varvarin.

26-11.2014 – Zaštita žena od porodičnog i partnerskog nasilja – Hotel Rubin, 41 učesnica/ik. Govorile/i: Danijela Pešić, AŽC, Zorica Saćipović, Osvit Niš, Radmila Gujaničić, Ženski centar, Užice, Slavica Stanojlović, Peščanik, Ivica Gočmanac, Policija i Dragana Barišić, Savet za RR, Kruševac. Organizovano i potpisivanje apela za implementaciju Konvencije SE.

0011

26.12.2013. Radni ručak sa novinakama/ima, restoran Konak. Govorile smo o radu u 2013. i planovima za 2014, kampanji „Potpisujem“ i rezultatima analize medijske slike žene.

Priprema i štampanje materijala i ženskim pravima i Peščaniku

„Sedi u voz i idi gde nikada nisi bila“ – povodom 8. marta štampano 1000 primeraka lifleta sa motom „Zašto država spava kad se krše moja radna prava?“

„Zato što si rođena kao ljudsko biće“ – 300 primeraka lifleta o ljudskim pravima podeljeno na Internacionalni dan branitelja i braniteljki ljudskih prava, 29. novembar.

„Osvrtanje…“ – štampano 200 primeraka Ženskog kalendara sa hronološkim pregledom Peščanikovih aktivnosti tokom prošle godine.

„Traženje…“ – 150 primeraka brošure sa rezultatima analize izveštavanja lokalnih medija, štampano i podeljeno medijima, lokalnoj upravi u organizacijama civilnog društva.

Ulične akcije

U 2013. Peščanik je organizovao 9 uličnih akcija, uključujući 3 u okviru projekta ŽIEC, 2 povodom 8. marta i Međunarodnog dana branitelja i braniteljki ljudskih prava, 29. novembra. Povodom 8. marta održane su 2 akcije, u Kruševcu i Brusu. Takođe, deo materijala poslat je saradnicama u Varvarinu, Trsteniku i Aleksandrovcu.

Tabela 2 – Kratak pregled ostalih uličnih akcija

 Datum   Povod/Razlog  Učesnice/ci  Rezultati Komentari
14/02 Milijarda ustaje – Ples na trgu i u supermarketu DIS 50  – Povećana vidljivost nasilja nad ženama
– 25 devojaka učestvovalo
Plesale/i su: Peščanik i devojke iz Ekonomske, Građevinske, Medicinske škole i Gimnazije.
30/05 14 godina od protesta protiv slanja vojnika na Kosovo 1999. 8  – Obeležen važan događaj i pokrenuto pitanje važnosti mira  Protest je održan ispred zgrade Policije 1999. i na glavnom trgu. Stavile smo cveće u šlemove.
06/12 Internacionalni dan protiv femicida 10  – Poslata poruka o neprihvatljivosti femicida i odana pošta žrtvama Pored zgrade sa koje je devojka skočila da bi se spasila od silovatelja pre 36 godina

Neformalni ženski susreti

Neformalni susreti su prilika za razmenu informacija u neformalnoj i opuštenoj atmosferi. Prvi susret bio je povodom Dana žena, drugi – 09.07., a treći je održan uoči Nove godine 30.12. 2013.

Rodna analize lokalnih medija

Zakon o rodnoj ravnopravnosti obavezuje medije da promovišu rodnu ravnopravnost. Peščanik svake godine, u junu i decembru, analizira informativni program Regionalnog javnog servisa Televizije Kruševac u 18 sati i lokalne televizije Jefimija u 21 čas i izveštavanje lokalnih nedeljnika Grad i Pobeda, u cilju sagledavanja da li mediji u Kruševcu obavljaju svoju ulogu u saglasnosti sa zakonom. Analiza pokazuje da mediji u Kruševcu još uvek izveštavaju na rodno stereotipan način i da treba obučiti naovinare/ke i urednike/ce da razumeju važnost rodne ravnopravnosti i eliminišu steroptipe iz svog izveštavanja.

Ažuriranje veb sajta i informisanje javnosti putam Fejsbuka

736 ljudi je 1295 puta posetilo veb sajt organizacije u 2013. Broj posećenih stranica bio je 4629. Peščanikova fejsbuk stranica imala je 562 sviđanja; oko 170 ljudi je posećivalo stranicu nedeljno, komentarisalo, delilo i „lajkovalo“ sadržaj (informacije).

Tabela 3 – Godine posetilaca/ki veb sajta

 Godine posetilaca/ki  Procenti
18- 24 27.5%
25 – 34 33.5%
35 – 44 15.5%
45 – 54 12.5%
55 – 65+ 11%

Tabela 4 – Interakcija na Fejsbuk stranici 1

 Broj  Peščanik  Drugi/preuzeto
 Objave  88  58  30

Tabela 5 – Interakcija na fejsbuk stranici 2

 Broj posetilaca/ki  01/01/ – 31/09/2013  01/10 – 31/12/2013
 Broj posetilaca/ki po objavi  78  127
 Broj posetilaca/ki nedeljno  700

Umrežavanje žena u Rasinskom okrugu

U 2013. Peščanik je nastavio da razvija kontakte i saradnju među ženama u Rasinskom okrugu:

1. Obeležavanje 8. marta u Brusu

2. Sastanak sa članicama Mreže i razgovor o problemima i prioritetima u radu – 13. april, kancelarija Peščanika; 13 aktivistkinja iz Kruševca, Varvarina, Trstenika i Aleksandrovca.

3. Učešće u okruglim stolovima – pored 3 panelistkinje, dve žene iz Brusa i 5 iz romske mreže (Ćićevac i Trstenik), učestvovale su na okruglom stolu u maju 2013. (o stanju ženskih prava).

4. Na informativnom sastanku u julu bilo je 4 žene iz okruga.

5. U decembru, učesnice seminara u Ćićevcu i Brusu, zajedno sa Peščanikom, poslale inicijative lokalnim upravama za osnivanje tela za rodnu ravnopravnost.

6. Evaluacija situacije u Mreži žena Rasinskog okruga – ukupan broj žena na sastanku bio je 11; 10 žena iz Mreže su popunile upitnike.

7. Radni ručak – sa najaktivnijim saradnicama iz Trstenika, Varvarina i Aleksandrovca u cilju razmene informacija i planova za sledeće korake: 21. decembra sa 4 aktivistkinje iz Trstenika; 24. decembra sa 3 aktivistkinje iz Aleksandrovca; 27. decembra sa 6 aktivistkinja iz Varvarina.

Saradnice iz okruga učestvovale su u najmanje 10 aktivnosti koje je Peščanik realizovao van projekta ŽIEC, kao i u aktivnostima drugih organizacija.

Praćenje rada lokalne uprave i institucija

U 2013. pratile smo događaje u vezi sa ženskim pitanjima u okrugu i reagovale na njih slanjem pisama lokalnoj upravi i institucijama.

Tabela 6

 Datum  Kome i povodom čega  Koji je bio zahtev?  Komentar
 12/06 Zaštitnici građanki/a Kruševac – Rekla je da je grad ispunio sve ombudsmanove preporuke. Da govori istinu! Grad nije ispunio ombudsmanove preporuke za vraćanje duga za rad SOS telefona 2011. Nije bilo odgovora.
 15/06 Gradonačelniku, Centru za socijalni rad, Komunalnoj policiji – plan za borbu protiv prošnje i prostitucije. Objašnjenje plana, da li su konsultovane organizacije civilnog društva ili ne? Ako jesu, koje? Ako ne, zašto ne? Nije bilo odgovora. (Plan je iznenada nastao i na isti način nestao!)
 10/07 TV Kruševac, Jefimiji, Plusu, nedeljniku Grad, Pobedi – rodna analiza izvštavanja. Eliminisanje rodnih stereotipa iz izveštavanja Grad i Pobeda su objavili pismo.
 15/07 Lokalna vlast – Protokoli za zaštitu od nasilja. Šta se desilo sa protokolima, da li je proces usvajanja počeo? „Još uvek ništa“ odgovorili su 26/07
 15/07 Centar za socijalnu pomoć – isto kao prethodno. Isto kao prethodno. Isto kao prethodno.
19/07 Ombudsmanu; Godinu dana nakon preporuke Gradu Kruševcu da isplati dug Peščaniku. Informisan je da Grad još uvek nije ispunio obaveze prema Peščaniku. Poslao preporuke ponovo i obavestio nas o tome.
01/10 Vladinoj kancelariji za saradnju sa CSO – SOS i dug Grada Nije bilo nikakvog zahteva, samo smo ih upoznale sa slučajem.
10/10 Lokalnoj vlasti; pismo pre sudske procedure. Da vrate dug za SOS telefon. Bez odgovora.
18/11 Predstavnice/ke u Parlamentu iz Kruševca Da glasaju za Konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja nad ženama. Glasali su.
20/11 TV Kruševac Da sponzorišu kampanju „Potpisujem“ Besplatno emitovanje TV spota 25/11-10/12
09/12 Gradonačelniku Brusa Predlog za organizovanje seminara o ženskim pravima za lokalnu upravu Prihvaćeno i seminar je održan
09/12 Gradonačelniku Ćićevca Isto kao prethodno za Brus Isto kao prethodno
25/11 Ombudsmanu Srbije Da istraži odgovornost države u slučaju femicida u Kruševcu, septembar 2013. Predlog prihvaćen, postupak u toku
18/12 Lokalnoj vlasti u Brusu Da osnuje telo za rodnu ravnopravnost. Bez odgovora, bez tela, još uvek.
18/12  Lokalnoj vlasti u Ćićevcu Da osnuje telo za rodnu ravnopravnost. Bez odgovora, bez tela, još uvek.

Pozivanje medija da prate aktivnosti Peščanika

Peščanik je kontinuirano pozivaо medije da prate aktivnosti organizacije u cilju povećanja vidljivosti našeg rada i teme kojom se bavimo. „Odgovorili“ su sa više od 200 objavljenih informacija. Komentar, mišljenje ili razgovor sa aktivistkinjama tražili su oko 20 puta.

Učestvovanje u aktivnostima drugih grupa

12 Peščanikovih aktivistkinja i saradnica učestvovalo je u 41 aktivnosti koju su organizovale druge ženske grupe i mreže u Srbiji i inostranstvu u 2013.

Projekti na osnovu dodatne podrške Kvinne till Kvinne

U 2013. bila su 3 dodatna sporazuma sa KTK, za realizaciju aktivnosti u cilju povećanja kapaciteta Peščanika, Mreže žena Rasinskog okruga i ženskog pokreta u Srbiji u svetu.

I Dodatni sporazum, 10.05.2013. – Sastanak sa Renatom Egger, ekspertkinjom u pružanju pomoći ženama koje su preživele nasilje, Beč, Austrija.

1. Okrugli sto – Zaštita žena od nasilja u Austriji i Srbiji, 45 učesnica/ka: predstavnice/i vlasti, institucija i aktivisti/kinje. Osim Renate Eger, gošća je bila i Lepa Mlađenović, iz Autonomnog ženskog centra, jedna od osnivačica prvog SOS telefona u Srbiji 1993.

2. Seminar u Vrnjačkoj banji, za 19 konsultantkinja na SOS telefonu iz 9 gradova: Vlasotince, Vranje, Leskovac, Novi Pazar, Kragujevac, Kraljevo, Novi Bečej, Beograd i Kruševac; Renata je demonstrirala različite tehnike korisne za prevenciju sagorevanja.

3. Sastanak Mreže žena protiv nasilja, u Vrnjačkoj banji, o intenziviranju razmene u okviru mreže. Aleksandra Nestorov iz koordinatorskog tima facilitirala je sastanak.

II Dodatni sporazum, 24. 05. 2013. – Evaluacija situacije sa Mrežom žena Rasinskog okruga

Kontekst – Mreža žena Rasinskog okruga „rođena“ je na seminaru koji je Peščanik organizovao 2010. Skoro 4 godine kasnije, došle smo do tačke kada su Mreži potrebni novi impulsi za veću efikasnostost i uticaj. Snježana Mrše, iz Mosta Beograd, uradila je evaluaciju kroz: a) analizu izveštaja i drugih dokumenata Mreže; b) radionicu sa 11 članica Mreže, 27. oktobra; c) razgovor sa predstavnicama Mreže, 28.10.2013.

III Dodatni sporazum, 23.10.2013. – Konsultacije na pisanju projekata i prikupljanju sredstava

Kontekst – Prihvaćena je KTK ponuda za povećanje veština aktivistkinja za pisanje predloga projekata, angažovanjem konsultantkinja. Angažovale smo Dubravku Velat i Snežanu Stojanović iz Građanskih inicijativa, Beograd. Zajedno smo napravile 2 predloga projekta i poslale ih donatorima.

Još neki od najvažnijih rezultata projekta Ženski informativno edukativni centar

1. Oko 400 žena iz okruga, političarki, zvaničnica, predstavnica institucija i aktivistkinja dobilo je različite informacije i veštine u vezi sa ženskim i rodnim pravima u okviru ŽIEC-a i aktivnosti podržanih od strane KTK u 2013. Prema njihovim rečima: 1) ove informacije i veštine pomoći će im u javnom i privatnom životu; 2) ohrabrene su i podržane da menjaju i traže promene.

2. U skoro 20 situacija Peščanik je sarađivao sa predstavnicama nacionalne i lokalne uprave u 2013., učestvovanjem u zajedničkim aktivnostima koje su direktno (standardizacija SOS telefona) ili indirektno (povećanje vidljivosti problema) realizovane u korist ženskih prava.

3. Broj informacija u medijima o ženskim pravima i Peščaniku u 2013. porastao je za 10 procenata u poređenju sa 2012. (224-199). Broj je sigurno i veći – nije bilo moguće evidentirati svaku informaciju jer ima puno internet portala, dok televizije često ponavljaju informacije.

Tabela 7

 Vrsta medija  Koji medij?  Broj informacija  Komentar
 TV stanice Regionalna TV Kruševac (81), lokalne TV stanice: Plus (21) Jefimija (18) Diskos, Trstenik, Brus (2), RTS (1), TV Forum (1)  128 Predstavnica Peščanika gostovala je sa dve odbornice iz Kruševca; 6 intervjua uživo, puno izjava i video izveštaja.
 Radio Radio Kruševac (22)  22 3 intervjua – uživo
 Novine Blic (4), Večernje Novosti (3), Mondo, Pobjeda, Vijesti (1)  10 2 srednje i 2 naslovne strane, Grad; izjave aktivistkinja, tekst koordinatorke projekta na zahtev urednice, novogodišnji Grad.
 Nedeljnici Grad (26), Pobeda (3)  29
 Agencije Tanjug(2), BETA (5)   7
 Internet vesti, veb sajtovi Grad (5), TV Kruševac (4), Blic (3), B92, Večernje novosti , Građanske inicijative, Sigurna kuća, novine u Švedskoj (2) Vijesti, Mondo, Večernji list, Peščanik, Radio Slobodna Evropa, Info 037 (1)  28
UKUPNO  24  224

Pored TV spota za kampanju „Jedna milijarda ustaje“, Peščanik je, takođe, napravio dogovor za emitovanje spota „Potpisujem“ sa Regionalnom televizijom Kruševac i televizijom Jefimija. TV Kruševac, sajt Info 037 i nedeljnik Grad stavili su baner „Potpisujem“ na naslovnu stranu.

Najmanje 100.000 građana Srbije informisano je o Peščaniku i ženskim pravima u 7 uličnih akcija, na veb sajtu i Fejsbuku i kroz više od 200 vesti na lokalnim i nacionalnim medijima.
Oko 100 građanki/a prisustvovalo je okruglim stolovima, performansima, komentarisalo objave na Fejsbuku organizacije… Oko 30 žena sa iskustvom nasilja potražilo je pomoć od Peščanika.

Zaključci:

1. U 2013. Ženski informativno edukativni centar sproveden je u saglasnosti sa strateškim planom (2011 – 2013) i Planom aktivnosti za 2013.

2. Rad Peščanika viđen je i prepoznat od strane drugih civilnih organizacija, donatora, vlasti, nacionalnih i lokalnih, medija, institucija i građana/ki.

3. Peščanik je deo radne grupe Vlade Srbije za standardizaciju rada SOS telefona.

4. Peščanik je imao panelistkinju na Nacionalnoj konferenciji protiv nasilja nad ženama i na okruglom stolu o feminizmu kao antipolu nacionalizma u Švedskoj, koji je organizovala KTK.

5. Organizacija je postala jedna od 6 partnerskih organizacija u Srbiji u internacionalnom projektu „Udruženim naporima – Ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od nasilja“, koji realizuje Autonomni ženski centar i koji se implementira u 6 zemalja u saradnji sa 29 NVO.

6. Peščanik je učestvovao u evaluaciji prethodnog (2011 – 2013) i pravljenju novog strateškog plana (2014 – 2016) Mreže žena protiv nasilja.

7. Napravile smo novu fejsbuk stranicu i veb sajt i organizovale seminar o društvenim mrežama. Napravljena je studija stanja Mreže žena Rasinskog okruga.

Izveštaj sačinjen februara 2014, u Kruševcu

Scroll