Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Bezbedne žene – bezbedna zajednica

14. avgusta 2019.

Za projekat „Bezbedne žene – bezbedna zajednica“, Udruženje žena Peščanik dobilo je podršku na konkursu Misije OEBS u Srbiji februara 2015.

Svrha projekta, koji traje od 1. marta do 30. juna 2015., je da doprinese povećanju bezbednosti i sigurnosti žena u Rasinskom okrugu, kao i da promoviše koncept ljudske bezbednosti, čiji je fokus na bezbednosti građana i građanki kao pojedinaca i pojedinki.

U okviru projekta predvidjeni su seminari, ulične akcije, sastanci i drugi oblici javnog zagovaranja u cilju podsticanja gradova u Rasinskom okrugu da potpišu Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti, donesu lokalne akcione planove za unapredjenje položaja žena i osnuju tela za rodnu ravnopravnost.

Fokus projekta „Bezbedne žene – bezbedna zajednica“ je na bezbednosti žena.

Prema podacima Mreže žena protiv nasilja u 2013. godini u Srbiji su zabeležena 43 femicida, za trećinu više nego 2012, a 65% nego 2010. godine (26). 22 SOS telefona u zemlji prime svake godine oko 10 000 poziva za pomoć i podršku. Broj šeltera ili skloništa za žene koje su preživele nasilje je samo 14. Proganjanje, uprkos zahtevima ženskih organizacija i preporukama u okviru Konvencije Saveta Evrope za prevenciju i zaštitu od nasilja prema ženama, koju je Srbija poptpisala i ratifikovala, ovde još uvek nije krivično delo.
Istina je da je procenat žena u Parlamentu i u gradskim i opštinskim skupštinama oko 30, medjutim kada je reč o opštinskim većima, žene čine samo 13 odsto članstva. U Rasinskom okrugu u 3 od ukupno 6 opština u gradskom veću nema nijedne žene. Samo jedan grad potpisao je Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou. Samo jedan grad ima delimično urađen lokalni akcioni plan za unapređenje položaja žena. U jednom gradu ne postoji nikakvo telo za rodnu ravnopravnost.

Žene se u svim sferama i u svim segmentima života susreću sa takozvanim staklenim plafonima, odnosno nevidljivim preprekama koje ometaju njihovo napredovanje i potpuno uživanje ljudskih prava. Predrasude i stereotipi u odnosu na naše uloge samo zato što smo se rodile kao žene i muškarci široko su rasprostranjeni. Nedavno istraživanje stavova učenika i učenica osnovnih i srednjih škola pokazalo je da 1 od 5 petnaestogodišnjaka smatra da postoje situacije u kojima je opravdano udariti devojku.

Po broju maloletničkih abortusa Srbija zauzima visoko mesto u Evropi, kao i po broju slučajeva kancera reproduktivnih organa.

Iskustvo dugogodišnjeg rada sa ženama, koje ima Udruženje žena Peščanik pokazalo je da žene i muškarci imaju drugačije percepcije bezbednosti i sigurnosti. Za razliku od koncepta bezbednosti, koji u fokus stavlja državu, teritoriju i naciju i kao resurse za njihovu odbranu i očuvanje vidi vojsku, policiju i druge represivne mehanizme, koncept ljudske ili humane bezbednosti u centar stavlja pojedinku i pojedinca, gradjanku ili gradjanina i njihovu dobrobit i prava. Neke od naših korisnica na pitanje kada se osećaju bezbedno kazale su: Kada sam slobodna… Kada mogu da idem kuda želim i kada hoću… Kada se ne plašim da kažem šta mislim… Kad imam posao i platu…, Kada znam da me država i institucije podržavaju i štite…

Srbija je potpisala sva važne medjunarodne dokumente koji garantuju ravnopravnost žena i muškaraca, uključujući i CEDOW Konvenciju koja traži od država potpisnica da u svoje politike uvedu i primene principe rodne ravnopravnosti. Projekat „Bezbedne žene – bezbedna zajednica“ u skladu je sa međunarodnim i domaćim zakonskim okvirom koji reguliše ljudska prava žena i rodnu ravnopravnost. Obuhvata 3 seminara za lokalne zvaničnike/ce, 6 sastanaka ženskih organizacija, 6 uličnih akcija, kao i druge akcije javnog zagovaranja koje imaju za cilj da podstaknu lokalne uprave u Rasinskom okrugu da potpišu Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti, da donesu akcione planove za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti i osnuju tela za rodnu ravnopravnost.

Projekat se realizuje u saradnji sa ženskim grupama i lokalnim upravama u Rasinskom okrugu, kao i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Bezbedna sam…
– Kada moje zdravlje trči uporedo sa mnom…
– Kada nasilja nema ni na vidiku…
– Kada uvažavaju ono što kažem; i ono što ne govorim…
– Kada ne donose odluke bez mene…
– Kada su mi sopstvene reči prijateljice…
– a park me noću dočekuje bez straha…

Korisnice programa Udruženja žena Peščanik o bezbednosti i sigurnosti

Scroll