Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Lokalne zajednice u Centralnoj Srbiji protiv rodno zasnovanog nasilja

14. avgusta 2019.

Projekat su dobili Udruženje žena Peščanik i Mreža braniteljki ženskih prava u Rasinskom okrugu na konkursu Fonda Ujedinjenih nacija za eliminisanje nasilja prema ženama (UN Trust Fund to end violence against women). Projekat će trajati 2 godine, od 1. januara 2015. do kraja 2016.
Cilj projekta je unapređenje zaštite i podrške ženama u situaciji nasilja, uključujući Romkinje, žene sa invaliditetom i žene u ruralnom području kroz podsticanje institucija i ustanova na efikasnije delovanje, povećanje dostupnosti psihološke i pravne podrške koju pružaju ženske grupe i kroz povećanje odgovornosti medija u izveštavanju o nasilju prema ženama.

Partnerke na projektu su Mreža žena protiv nasilja u Srbiji, organizacije Mreže braniteljki ženskih prava Rasinskog okruga – Romani cikna, Ž kao žena i kao Župa, Aleksandrovac, Forum mladih sa invaliditetom, Trstenik i neformalne ženske grupe u Varvarinu, Ćićevcu i Brusu. Planirana je i kontinuirana saradnja sa institucijama i telima za rodnu ravnopravnost i drugim nevladinim organizacijama u okrugu.

Završni izveštaj 2017.

Scroll